Tekniske tegninger, Lilleborg, Orkla..

Teknisk service

Kundetilpassede systemer for enhver rengjøringsprosess

Kundens verdi i å holde produksjonen i gang, er kjernen i vårt arbeid i Lilleborg. I tillegg til å sikre jevn produksjon, gir vi deg som kunde den mest verdiskapende løsningen innen; industriell dosering av rengjøringsmidler, bygging av rengjøringssystemer, riktig anlegg for trygg oppbevaring av kjemi og internettbaserte systemer for logging av kostanalyse.

Ingen bedrifter er like. Derfor skreddersyr vi i Lilleborg renholdssystemer som er tilpasset nettopp din bedrifts behov for en mest mulig effektiv renholdsprosess. Våre ingeniører og tekniske spesialister har spisskompetanse innenfor elektronikk og automasjon, noe som innebærer at vi også sikrer oppfølging av offentlige krav til tilsyn med elektriske anlegg og installasjoner.

Fokus på kostnad, ressursbruk og bærekraft

Vi leverer nøkkelferdige anlegg som tar hånd om hele prosjektet for deg som kunde; fra første samtale gjennom prosjekteringsfasen til anlegget er ferdig montert og satt i drift. I samarbeid finner vi frem til den løsningen som er mest verdiskapende og bærekraftig for deg som kunde. Vårt viktigste bidrag er å utvikle løsninger som sikrer effektiv gjennomføring av renholdet til lavest mulig kostnad og med minst mulig ressursbruk.

Lilleborg utarbeider systemer innen:

* Manuelt åpent renhold

* Automatisk åpent renhold

* CIP/ sirkulasjonsvask

* Våt- / tørr- båndsmøring

* Automatiske doseringssystemer

* Tankanlegg for rengjøringskjemi

* Sanntid loggesystem og prosessoptimalisering

Online-support og analyse

Våre avanserte systemer leveres med online-tilkobling til oss i Lilleborg. Har du behov for support, kan vi raskt logge oss inn og på kort tid hjelper til med å løse de problemer som måtte oppstå. Videre vil utvalgte systemer også kunne sende data til vårt datasenter. Vårt online-loggesystem vil da gi tilgang til realtime og historiske data om den tilknyttede prosessen. Basert på denne loggførte dataen, vil systemet kunne sende varslinger om alarmer/hendelser og sende ut driftsrapporter.

Ta kontakt med oss i dag for en uformell samtale om hvordan vi kan bistå deg og din bedrift. Kundestøtte teknisk avdeling: LTI@lilleborg.no