Soft Care Safe

Dixin er Norges eneste håndhygieneserie som er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.

Alle produktene er uten farge og parfyme og har luft- og bakterietett doseringsventil. Produktene er tydelig fargekodet for å sikre korrekt bruk.