SmartDose

Et enkelt, smart og trygt system

En innovativ lukket doseringsløsning for blanding av konsentrert kjemi. Det er nøyaktig, enkelt og sikkert for brukeren og oppnår høy HMS-score.
Smart pumpeteknologi med ikonbaserte instruksjoner for riktig dosering gir optimal kostandskontroll og krever minimal brukeropplæring.

Mattilsynets smilefjesordning begynner å bli kjent blant bransjens besøkende og de finner trygghet i at stedet de besøker har kontroll på rutinene og etterlever mattilsynets krav.

Smilefjesordningen er like aktuell for alle serveringssteder. Norges 8000 serveringssteder er alle pliktet til å følge opp og informere om status til sine besøkende. Lilleborg har vært positive til ordningen hele veien og tilbyr både kurs og produkter som skal hjelpe til å møte mattilsynets krav på best mulig måte, tilpasset stedets behov og økonomiske muskler.

Grunnleggende daglig kjøkkenrengj... Les mer