Intellidose

Et automatisk doseringssytem for TASKI Swingo gulvaskemaskiner.

Intellidose er et elektronisk doseringssytem for Swingo gulvvaskemaskiner. Det medvirker til å oppnå et vedvarende godt resultat, gir kontroll med forbruket og gjør det enklere å betjene og vedlikeholde maskinen.