Intellidose

Et automatisk doseringssytem for TASKI Swingo gulvaskemaskiner.

Intellidose er et elektronisk doseringssytem for Swingo gulvvaskemaskiner. Det medvirker til å oppnå et vedvarende godt resultat, gir kontroll med forbruket og gjør det enklere å betjene og vedlikeholde maskinen.

Miljømessige fordeler

Intellidose gir redusert forbruk av rengjøringsmidler og emballasje. Rentvannstanken i maskinen fylles kun med rent vann. Ved tømming og vedlikehold slippes ikke kjemi ut i avløpet.

Alltid godt rengjøringsresultat

Intellidose sikrer riktig dosering til enhver tid. Risikoen for feildosering og bruk av feil produkt reduseres til et minimum. Det gir et vedvarende godt rengjøringsresultat og hindrer eventuelle skader på gulvbelegget ved overdosering eller bruk av feil produkt.

Kontroll med forbruk og kostnader

Systemet garanterer nøyaktig dosering hele tiden. Overdosering av renholdsmiddel er med Intellidose historie! Forbruket og kostnadene blir dermed mer forutsigbare. Med Intellidose er det også mulig for å forhåndsinnstille doseringsmengden på ønsket nivå.

 

Enkel og sikker bruk

Intellidose er enkel å betjene og det er enkelt å bytte pose. Bruk av lukkede poser hindrer at operatøren kommer i kontakt med renholdsmidler. Daglig håndtering av tunge kanner er ikke lenger nødvendig.

 

 

Taski Jontec Tensol Free

Taski Jontec Tensol Free

Nøytralt middel til rensing og polering av polish. Bygger ikke under bruk. Legger igjen en beskyttende film. SmartDose gir deg korrekt doseringsmengde, anti-drypp hode og mange andre fordeler.[..]

Sikkerhetsdatablad (pdf)