Fra Lilleborgs laboratorium på Skøyen.

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhets- og miljøaspektet er sentralt i all produktutvikling hos oss i Lilleborg. Når du benytter vårt produktsøk på lilleborg.no, vil sikkerhetsdatabladet tilknyttet produktet du søker etter komme opp automatisk.

Lilleborg har stor fokus på bærekraft for å etterlate oss et grønt fotavtrykk.
Målet med vårt bærekraftsarbeid er å bidra til et grønt fotavtrykk, friske mennesker og en ansvarlig verdikjede.