Retur av IBC og fat

Tomme IBCer og fat levert av Lilleborg returneres til Mauser-Noreko AS som sørger for vask, gjenbruk og gjenvinning.

Bestilling av retur gjøres via e-post: norway@mauserpackaging.com eller
telefon 69 23 33 40.

Retur er kostnadsfritt for Lilleborgs kunder, men foresendelsen bør bestå av

  • minimum 4 IBC samt eventuelle plastfat
    –  eller minimum 8 plastfat

Restinnhold i IBC og fat blir behandlet som farlig avfall, og derfor er Noreko nødt til å ta seg betalt for destruksjon av restinnhold over 5 liter per IBC og over 1 liter per fat. Det mest lønnsomme vil uansett være å ha gode rutiner for å bruke opp alt innhold i innkjøpte IBC og fat. IBC og fat behøver ikke skylles før retur, men de bør være uten skader.

Mauser-Noreko AS sørger for vask og gjenbruk av IBCene, jfr. www.noreko.com.
Gjenbruk forlenger levetiden og verdien på emballasjen, og IBCene kan gjenbrukes inntil 8 ganger. Innsamling og rekondisjonering bidrar til å redusere energiforbruk, råstofforbruk og ikke minst spare miljøet med hundretusenvis av tonn klimagasser hvert år.