Retur av IBC og fat

Tomme IBCer og fat levert av Lilleborg returneres til Mauser-Noreko AS som sørger for vask, gjenbruk og gjenvinning.

Bestilling av retur gjøres via e-post: norway@mauserpackaging.com eller
telefon 69 23 33 40.

Retur er kostnadsfritt for Lilleborgs kunder, men forsendelsen bør bestå av:

  • minimum 4 IBC samt eventuelle plastfat
    –  eller minimum 8 plastfat

Restinnhold i IBC og fat blir behandlet som farlig avfall, og derfor tar Noreko seg betalt for destruksjon av restinnhold over 5 liter per IBC og over 1 liter per fat. Det mest lønnsomme vil uansett være å ha gode rutiner for å bruke opp alt innhold i innkjøpte IBC og fat. IBC og fat behøver ikke skylles før retur, men de bør være uten skader.

Mauser-Noreko AS sørger for vask og gjenbruk av IBCene, jfr. www.noreko.com.
Gjenbruk forlenger levetiden og verdien på emballasjen, og IBCene kan gjenbrukes inntil 8 ganger. Innsamling og rekondisjonering bidrar til å redusere energiforbruk, råstofforbruk og ikke minst spare miljøet med hundretusenvis av tonn klimagasser hvert år.

 

Mindre emballasje av hardplast, som f.eks. kanner, leveres til et av Grønt Punkts innsamlingsanlegg. Grønt Punkt har avtale med omlag 70 innsamlere som er forpliktet til å ta i mot emballasje av hardplast gratis. Innsamlerne gjør eventuelt en videre bearbeiding og sortering før plastemballasjen sendes videre til materialgjenvinning.

Les mer her eller ta kontakt med din avfallshåndterer for innsamling av mindre emballasje i hardplast.