Dekonta

Dekontaminatorvask og løsninger for trygt, enkelt og effektivt tilsyn av medisinsk utstyr.

DekoRen+ produkter for og automatisk og manuell rengjøring av medisinske instrumenter og utstyr

DekoRen+ Enzym

DekoRen+ Enzym

Enzym er et nøytralt og skånsomt enzymbasert rengjøringsmiddel. Passer til de fleste pH-ømfintlige materialer og brukes til rengjøring av medisinske instrumenter og flergangsutstyr i vaskedekon[..]

Sikkerhetsdatablad (pdf)
DekoRen+ Tørr

DekoRen+ Tørr

Sikrer godt resultat ved alle vannkvaliteter. Surt skylle- og tørremiddel til bruk i vaskedekontaminatorer (instrumentvaskere) og automatiske sengevaskemaskiner. Oppnå raskere avrenning og hurtigere[..]

Sikkerhetsdatablad (pdf)
DekoRen+ Ultra

DekoRen+ Ultra

Best resultat for hardt tilsmusset gods i spyledekontaminatorer. Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel til ekstra tilsmusset medisinsk flergangsutstyr som bekken, urin, bøtter etc. Bør ikke brukes på[..]

Sikkerhetsdatablad (pdf)
DekoRen+ Mild

DekoRen+ Mild

Effektiv i alle dekontaminatorer. Svakt alkalisk middel beregnet på maskinell vask av aller typer medisinsk flergangsutstyr i vaske- (instrumentvaskere) og spyledekontaminatorer (bekkenspylere).[..]

Sikkerhetsdatablad (pdf)
DekoRen+ Spesial

DekoRen+ Spesial

Spesielt egnet for maskinell og manuell sengevask. Svakt alkalisk rengjøringsmiddel for skånsom rengjøring av de fleste materialer. Passer for rengjøring i automatiske sengevaskere, men også egn[..]

Sikkerhetsdatablad (pdf)
Holder barns hånd
Målet med vårt bærekraftsarbeid er å bidra til et grønt fotavtrykk, friske mennesker og en ansvarlig verdikjede.