Webkurs – Fagbrevkurs renholdsoperatør

Dette er kurset for deg som har lang erfaring som renholder (5 år), men som mangler den formelle kompetansen.

Informasjon

Åtte samlinger gir et godt grunnlag for den teoretiske prøven i renholdsoperatørfaget. Dette er en ordning for voksne som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis (praksiskandidatordningen).

KURSET ER DELT OPP I TRE HOVEDOMRÅDER:
• Planlegging
• Renhold
• Bransjelære

Passer for:
Den som mangler fagbrev og vil ha de beste forutsetninger til å bestå teorieksamen.

Forkunnskaper:
Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Pris og påmelding:
Introduksjonspris pr deltager:12 000,- for 8 samlinger
Påmeldingsfrist: 30. april 2021
Påmelding gjøres via www.lilleborg.no

Ved spørsmål, kontakt kursholder Tommy Harsvik:
mob: 99899990
mail: tommy.harsvik@lilleborg.no

Underveis vil vi se på ulike problemstillinger, og vi har også enkle prøver innenfor de ulike hovedområder. Vi belyser ulike temaer for å gi dere en god forståelse av de spørsmål og problemstillinger som kan dukke opp på selve fagprøven.

Eksamen
Oppmelding til eksamen foregår i hovedsak via privatistweb.no. Noen fylkeskommuner benytter en annen plattform.

Nettleser
Dersom du har problemer med oppmelding til eksamen, forsøk å skifte til nettleseren Chrome.

FRIST oppmelding eksamen
Eksamen arrangeres to ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt:
• Høstsemester: 15. september
• Vårsemester: 1. februar

Hva må til for å få fagbrev
Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere minst 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte
Faktura blir sendt 1 uke før kursstart

11.05.2021 09:00-15:00

Intro Renholdsfaget

Historikk, miljø og inneklima, metoder, utstyr og ergonomi

01.06.2021 09:00-15:00

Renholdskjemi

Produktvalg, faremerking, CLP og HMS

23.06.2021 09:00-15:00

Materialer

Materiallære, harde, halvharde gulv og tekstiler

11.08.2021 09:00-15:00

Mikrobiologi

Prosedyrer og smitterenhold

01.09.2021 09:00-15:00

Renholdsplanlegging

Drift og bruk av digitalt verktøy

22.09.2021 09:00-15:00

Kvalitetsstandard

NS-INSTA 800

20.10.2021 09:00-15:00

Eksamen test med innlevering av oppgave

17.11.2021 09:00-15:00

Eksamensforberedelser, gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver, repetisjon

Dato

Tir 11. mai 8 samlinger

Pris

12000,- pr.pers.

Påmeldingsfrist

Fre 7. mai

Kontaktperson

Tommy Harsvik

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse

Kursholder

Tommy Harsvik

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse