Trygg mat gjennom risikobasert prøvetaking

Velkommen til webkurs om risikobasert prøvetaking som er et viktig verktøy for å sikre Trygg mat.
Kurset er et samarbeid mellom Eurofins og Lilleborg.

Informasjon

DEL 1: (Hildegunn Iversen – Eurofins) – 45 min
Grunnleggende mikrobiologi (Forekomst, Vekstvilkår, Etablering, Konsekvens)
Listeria, E. coli, S. Aureus, Salmonella, B. cereus og C. perfringens

Pause – 10 minutter

DEL 2: (Karoline Quintard – Eurofins) – 45 min
Prøvetakingsplaner – generelt
Hvorfor prøvetaking? – Lovverk og verifisering
Etablere risikobaserte prøvetakingsplaner (råvarer, produksjon, praksis, aktuelle farer)
Prøvetaking – noen metoder (hygienisk og representativ prøvetaking)

Pause – 10 minutter

DEL 3: (Siv Elin Ulfsnes – Lilleborg) – 45 min
Ved funn av Listeria monocytogene – Hva skjer da?
Beredskapsplan – avdekke årsaken – sette inn preventive varige tiltak
Forebyggende arbeid: Vi setter fokus på de viktigste punktene

DEL 4: (Cecilie From – Eurofins) – 20 minutter
Helgenomsekvensering – fremtiden?
Pathotracker

Spørsmål og svar – 5 minutter

Kursbevis oversendes etter gjennomført kurs.

Kontakt oss om dere ønsker kursing på arbeidsplassen, eller intern opplæring på Web. Fint om henvendelsene rettes til vårt kundesenter på: kundeservice@lilleborg.no
Om det er tekniske ting med påmeldingen setter vi pris på at dere også henvender dere hit, eller ringer 815 36 000.

Kurset gjennomføres via Teams, og du kan koble deg opp både via PC, nettbrett eller telefon.

Dato

Tir 18. april 12:00 - 15:00

Sted

Webkurs

Pris

1990,- pr.pers. Bindende påmelding

Påmeldingsfrist

Fre 14. april

Kontaktperson

Siv Elin Ulfsnes

Rådgiver og salg EPT - Kurs og kompetanse