Kurs renholdsoperatørfaget, Oslo

Dette er et teoretisk basert kurs, med innslag av noe praktisk. Den som tar dette kurset skal være godt forberedt til å ta den obligatoriske eksamen i faget som kreves for å kunne ta den praktiske prøven til renholdsoperatørfaget.

Informasjon

Undervisningen er lagt opp i moduler etter den nye læreplanen i faget. Som kursdeltager må en delta aktivt med både erfaringsutveksling, oppgaveløsning, innføring i teori og forberedelse til modulene. I tillegg skal du også levere inn oppgaver som er eksamensforberedende.

Eksempel på det praktiske i kurset er å lære om – og prøve – en del maskiner, metoder og bruk av en del utstyr, samt en del erfaringsutveksling av dette.

Det er ett tema for hver kursdag. Disse er hentet fra læreplan i faget. Dette kurset vil i tillegg kreve en del lesing og jobbing med oppgaver på egenhånd. Disse oppgavene er forberedelse til eksamen, da den er skriftlig. Oppgavene blir rettet av foredragsholder som har lang erfaring som sensor i faget. Det er lagt opp til to tentamener for at deltagerne skal få erfaring med å ”ta eksamen”.

Deltagerne må selv melde seg opp til eksamen. Dette gjøres på internett. Vi gir beskjed når du kan gjøre det. Oppmeldingen skjer i september eller januar. Dette koster ca 1165,– (januar 2022), og dette må betales når du melder deg opp.

Pris: 19.800,–  Påmeldingsfrist senest 23. September 2022

 

5. oktober 2022 kl. 10-16

Intro renholdsfaget

Historikk, miljø og inneklima, metoder og utstyr, ergonomi

2. november 2022 kl. 10–16

Renholdskjemi

Produktvalg, faremerking, CLP og HMS

30. november 2022 kl. 10-16

Materialer

Materiallære, harde og delvis harde gulv, tekstiler

21. desember 2022 kl. 10–16

Mikrobiologi

Prosedyrer og smitterenhold

18. januar 2023 kl. 10-16

Skriveverksted

  • Oppsummering av tidligere oppgaver
  • Hvordan skrive en god tentamensoppgave?
  • Tentamen, 3 timer

15. februar 2023 kl. 10-16

Overflatebehandling

Maskiner og maskinelt renhold, vedlikehold av gulv

15. mars 2023 kl. 10-16

Kvalitetstandard & spesialrenhold

NS-INSTA 800, skadesanering, fasaderenhold og fjerning av tagging og grafitti

5. april 2023 kl. 10–16

Tentamen, 5 timer

Repetisjon fra skriveverksted og gjennomføring av tentamen

26. april 2023 kl. 10-16

Drift

Rutiner og arbeidsbeskrivelser, prosjektering og renholdsplaner

22.11.2022 kl. 10-16

Eksamenforberedelse

  • Praktisk info: Påmelding til eksamen
  • Praktisk info: Offentlig eksamen
  • Repetisjon

Dato

Ons 5. oktober

Sted

Lilleborg AS

Strømsveien 344
Oslo

Pris

19800,- pr.pers. Dette inkluderer lunsj, kursmateriell samt skrivesaker.

Påmeldingsfrist

Fre 23. september

Kontaktperson

Tommy Harsvik

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse

Kursholder

Tommy Harsvik

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse