Teorikurs i renholdsoperatørfaget, Bergen

Dette er et teoretisk basert kurs, med innslag av noe praktisk. Den som tar dette kurset skal være godt forberedt til å ta den obligatoriske eksamen i faget som kreves for å kunne ta den praktiske prøven til renholdsoperatørfaget.

Informasjon

Undervisningen er lagt opp i moduler etter den nye læreplanen i faget. Som kursdeltager må en delta aktivt med både erfaringsutveksling, oppgaveløsning, innføring i teori og forberedelse til modulene. I tillegg skal du også levere inn oppgaver som er eksamensforberedende.

Eksempel på det praktiske i kurset er å lære om – og prøve – en del maskiner, metoder og bruk av en del utstyr, samt en del erfaringsutveksling av dette.

Det er ett tema for hver kursdag. Disse er hentet fra læreplan i faget. Dette kurset vil i tillegg kreve en del lesing og jobbing med oppgaver på egenhånd. Disse oppgavene er forberedelse til eksamen, da den er skriftlig. Oppgavene blir rettet av lærer som har lang erfaring som sensor i faget. Det er lagt opp til to tentamener for at deltagerne skal få erfaring med å «ta eksamen».

Deltagerne må selv melde seg opp til eksamen. Dette gjøres på internett. Vi gir beskjed når de kan gjøre det. Oppmeldingen skjer i september eller januar. Dette koster 1150,– (september 2020), og dette må betales når kandidaten melder seg opp.

 

 

21.10.21 kl. 10-16

Intro renholdsfaget

Historikk, miljø og inneklima, metoder og utstyr, ergonomi

18.11.2021 kl. 10–16

Renholdskjemi

Produktvalg, faremerking, CLP og HMS

16.12.21 kl. 10-16

Materialer

Materiallære, harde og delvis harde gulv, tekstiler

06.01.22 kl. 10–16

Mikrobiologi

Spesialrenhold, prosedyrer og smitterenhold

27.01.22 kl. 10-16

Skriveverksted

  • Oppsummering av tidligere oppgaver
  • Hvordan skrive en god tentamensoppgave?
  • Tentamen, 3 timer

17.02.22 kl. 10-16

Overflatebehandling

Maskiner og maskinelt renhold, vedlikehold av gulv

10.03.22 kl. 10-16

Kvalitetstandard & spesialrenhold

NS-INSTA 800, skadesanering, fasaderenhold og fjerning av tagging og grafitti

31.03.22 kl. 10–16

Tentamen, 5 timer

Repetisjon fra skriveverksted og gjennomføring av tentamen

21.04.22 kl. 10-16

Drift

Rutiner og arbeidsbeskrivelser, prosjektering og renholdsplaner

12.05.22 kl. 10-16

Eksamenforberedelse

  • Praktisk info: Påmelding til eksamen
  • Praktisk info: Offentlig eksamen
  • Repetisjon

Dato

Tor 21. oktober

Sted

Lilleborg

Smøråsvegen 22
Bergen

Pris

19800,- pr.pers. Dette inkluderer lunsj, kursmateriell samt skrivesaker.

Kontaktperson

Tommy Harsvik

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse

Kursholder

Tommy Harsvik

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse