Teorikurs for renholdsoperatørfaget, Oslo

*Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer og har makskapasitet på 20 deltakere pr kurs.*

Dette er et teoretisk basert kurs, med innslag av noe praktisk. Den som tar dette kurset skal være godt forberedt til å ta den obligatoriske eksamen i faget som kreves for å kunne ta den praktiske prøven til renholdsoperatørfaget.

Informasjon

Undervisningen er lagt opp i moduler etter den nye læreplanen i faget. Som kursdeltager må en delta aktivt med både erfaringsutveksling, oppgaveløsning, innføring i teori og forberedelse til modulene. I tillegg skal du også levere inn oppgaver som er eksamensforberedende.

Eksempel på det praktiske i kurset er å lære om – og prøve – en del maskiner, metoder og bruk av en del utstyr, samt en del erfaringsutveksling av dette.

Det er ett tema for hver kursdag. Disse er hentet fra læreplan i faget. Dette kurset vil i tillegg kreve en del lesing og jobbing med oppgaver på egenhånd. Disse oppgavene er forberedelse til eksamen, da den er skriftlig.
Oppgavene blir rettet av lærer som har lang erfaring som sensor i faget. Det er lagt opp til to tentamener for at deltagerne skal få erfaring med å ”ta eksamen”.

Deltagerne må selv melde seg opp til eksamen. Dette gjøres på internett. Vi gir beskjed når de kan gjøre det. Oppmeldingen skjer i september eller januar. Dette koster ca 1100,– (september 2019), og dette må betales når kandidaten melder seg opp via internett.

22.10.2020 kl. 10-16

Intro renholdsfaget

Historikk, miljø og inneklima, metoder og utstyr, ergonomi

12.11.2020 kl. 10-16

Renholdskjemi

Produktvalg, faremerking, CLP, HMS

10.12.2020 kl. 10-16

Materialer

Materiallære, harde og halvharde gulv, tekstiler

 

07.01.2021 kl. 10-16

Mikrobiologi

Spesialrenhold, prosedyrer og smitterenhold

28.01.2021 kl. 10-16

Skriveverksted

Oppsummering av tidligere oppgaver
Hvordan skrive en god eksamensoppgave
Tentamen, 3 timer

18.02.2021 kl. 10-16

Overflatebehandling

Maskiner og maskinelt renhold, vedlikehold av gulv

11.03.2021 kl. 10-16

Kvalitetstandard & spesialrenhold

NS-INSTA 800, skadesanering, fasaderenhold og fjerning av tagging og grafitti

31.03.2021 kl. 10-16

Tentamen, 5 timer

Repetisjon fra skriveverksted, gjennomføring av tentamen

22.11.2021 kl. 10-16

Drift

Rutiner og arbeidsbeskrivelser, prosjektering og renholdsplaner

12.05.2021 kl. 10-16

Eksamenforberedelse

Praktisk info: Påmelding eksamen
Praktisk info: Offentlig eksamen
Repetisjon

Dato

Tor 22. oktober

Sted

Lilleborg

Strømsveien 344
Oslo

Pris

19800,- pr.pers. Dette inkluderer lunsj, kursmateriell, samt skrivesaker.

Kontaktperson

Tommy Harsvik

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse

Kursholder

Tommy Harsvik

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse