Fullbooket! Teorikurs for renholdsoperatørfaget 2017/18

Dette er et teoretisk basert kurs, med innslag av noe praktisk. De som tar dette kurset skal være godt
forberedt til å ta den obligatoriske eksamen i faget som kreves for å kunne ta den praktiske prøven til
renholdsoperatørfaget.

Informasjon

Undervisningen er lagt opp i moduler etter den nye læreplanen i faget. Kursdeltagerne må delta aktivt med både erfaringsutveksling, oppgaveløsning, innføring i teori og forberedelse til modulene. I tillegg skal de også levere inn oppgaver som er eksamensforberedende

Eksempel på det praktiske i kurset er å lære om, samt prøve en del maskiner, metoder og bruk av en del utstyr. Samt en del erfaringsutveksling av dette.

Det er ett tema for hver samling. Disse er hentet fra læreplan i faget. Dette kurset vil i tillegg kreve en del lesing og jobbing med oppgaver på egenhånd. Disse oppgavene er forberedelse til eksamen da den er skriftlig. Oppgavene blir rettet av lærer som har lang erfaring som sensor i faget. Det er lagt opp til to tentamener for at deltagerne skal få erfaring med å «ta eksamen».

Deltagerne må selv melde seg opp til eksamen. Dette gjøres på internett. Vi gir beskjed når de kan gjøre det. Oppmeldingen skjer i september eller januar. Dette koster kr. 1029,– (jan 2016), og dette må betales når kandidaten melder seg opp.

 

OVERSIKT OVER MODULER VED TEORIKURS 2017/2018

12.10.2017 10-16

Intro renholdsfaget

Historikk, miljø, inneklima, metoder og utstyr, ergonomi

2.11.2017 10-16

Renholdskjemi

Produktvalg, faremerking, CLP, HMS

23.11.2017 10-16

Materialer

Materiallære, harde og halvharde gulv, tekstiler

14.12.2017 10-16

Drift

Rutiner og arbeidsbeskrivelser, prosjektering og renholdsplanlegging

18.01.2018 10-16

Skriververksted

  • Oppsummering av tidligere oppgaver
  • Hvordan skrive en god eksamensoppgave
  • Tentamen, 3 timer
  • Retting av oppgave i grupper

08.02.2018 10-16

Overflatebehandling

Maskiner og maskinelt renhold, vedlikehold av gulv, vask av tekstiler

01.03.2018

Tentamen, 5 timer

Repetisjon fra skriveverksted, gjennomføring av tentamen

22.03.2018 10-16

Kvalitetstandard & spesialrenhold

NS:INSTA 800:2010, skadesanering, fasaderenhold, fjerning av tagging og grafitti

19.04.2018

Mikrobiologi

Smitterenhold, prosedyrer

31.05.2018 10-16

Eksamenforberedelse

  • Praktisk info: påmelding eksamen
  • Praktisk info: Offentlig eksamen
  • Repitisjon

Dato

Tor 12. oktober 10:00 - 16:00, ti dager fordelt mellom 12. oktober 2017 og 31. mai 2018

Sted

Oslo

Oslo,
Norge

Pris

19500,- pr.pers. Dette inkluderer bøker, kompendier og skrivesaker. Lunsjbuffet, frukt og kaffe er også inkludert.

Kursholder

Tommy Harsvik

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse