Kurs i NS-INSTA 800

Norsk Standard (NS) - INSTA 800, også kalt INSTA, er et målesystem for vurdering av rengjøringskvalitet, og er utviklet for å dokumentere at renholdet holder den kvaliteten som er avtalt.

Informasjon

I et samfunn hvor stadig flere aktører har satt ut renholdet/
eller er i en vurderingsprosess for å sette ut renholdet –
er det viktig at begge parter har en felles forventning til
renholdet som skal utøves og hvilket nivå av renhold som
skal leveres.

Ved å bruke INSTA setter man opp en bestemt
kvalitetsprofil for hver romgruppe. Det vil si at man kan
velge at det f. eks. skal være renere etter rengjøring på et
bad enn det trenger å være i en trapp.

Det er antall smussforekomster etter utført renhold som
bestemmer om avtalt kvalitet er oppnådd i henhold til
det spesifiserte kravet eller ikke. Hva som menes med
smussforekomster er nøye beskrevet i standarden, hvilket
utelukker rom for ulik vurdering. Det er også beskrevet
hvordan man skal telle smussforekomster, og hvordan
man skal notere tallene i et skjema.

I henhold til NS-INSTA 800 skal alle objektgrupper
(inventar, vegg, gulv og himling) holde en jevn avtalt
kvalitet. Renholdet er i standarden ikke begrenset til en
høyde på 1,8 meter, slik som ofte ellers er vanlig. Tykke
støvlag på lavthengende lamper fra himling skal derfor ikke
forekomme, og dette bedrer innemiljøet.

Det er fristende å tro at det å bruke INSTA betyr at det blir
“bedre“ renhold. Det er dessverre ingen automatikk her.
NS-INSTA 800 er rett og slett er verktøy for å måle hvilket
nivå renholdet ligger på, og det kan variere mellom de ulike
virksomheter.

KURSINNHOLD

Hva er NS-INSTA 800?

Innføring i NS-INSTA 800 og dets hovedprinsipper/oppbygging, begreper og prosesser.

Standardens bruksområder

Renhold og omfanget for regelmessig renhold. Hvordan skal man benytte NS-INSTA 800?

Kvalitetsprofiler

Gjennomgang av systemets kvalitetsnivåer og hva som passer til ulike typer virksomheter (vist ved eksempler).

Kontroll av renholdskvalitet

Visuell bedømmelse av rengjøringskvalitet, inklusive håndtering av spesielle forhold (vist ved eksempler). Hvordan gå kontroller – fremgangsmåte. Planlegging, dokumentasjon av kontroller og rapportering.

Befaring

Praktisk befaring i ulike romgrupper. Teorien blir satt ut i praksis.

Avsluttende prøve

Hva har vi lært? Prøven vil bli gjennomgått avslutningsvis og det vil være rom for å ta opp det som eventuelt er vanskelig.

Kursbevis

Etter endt kurs vil alle deltakere motta kursbevis per e-post.

Dato

Ons 15. mars 10:00 - 16:00

Sted

Lilleborgs lokaler på Furuset

Strømsveien 344
1081 Oslo

Pris

2500,- pr.pers. Dette inkluderer heldagskurs og enkel men god lunsjbevertning.

Kontaktperson

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse

Kursholder

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse