Lilleborgdagen – en digital fagmesse

Velkommen til en dag med faglig påfyll! Møt kollegaer og andre i bransjen til en digital sammenkomst.

Informasjon

Vi inviterer deg til en inspirerende dag med oss i Lilleborg:

  • Det vil være mange aktuelle foredrag innen flere av våre fagområder til oppsatte tidspunkt
  • Besøk oss på messestands eller ta en uformell prat
  • Bli med på hele dagen eller kun på temaer som interesserer deg

 

Vi gleder oss til å se deg!

Lenke for innlogging sendes ut til alle påmeldte deltagere i forkant av messen.
Endringer i programmet kan forekomme. Vær oppmerksom på at noen av foredragene går parallelt med hverandre.

Program for dagen

9:00

Åpning av Lilleborgdagen

med Silje Ebbell Tøge, CEO

9:10-9:25

Bærekraft og substitusjon

med Margit Anette Bleg Hegna, utviklingsdirektør og bærekraftansvarlig

9:30-9:45

HMS og sikker bruk av kjemikalier

med Vivi Lindahl, senior produktutvikler

9:50-10:05

Hygienisk design - generelle prinsipper for renhold i næringsmiddelindustrien

med Siv Elin Ulfsnes, rådgiver Enduro Power

9:50-10:05

Smittevern institusjon

med Guri Kvam, fagsjef hygiene og mattrygghet

10:05-10:20

15 min pause

Besøk gjerne våre messestands eller ta en digital kaffe med en Lilleborger

10:20-10:35

Når bærekraft og digitalisering blir lønnsomt

med Rasmus Selseth, kommersiell direktør industri

10:40-10:55

Tøyvask - desinfeksjon av tekstiler og bransjekrav (kjemotermisk tøyvask)

med Johan Brødreskift, forretningsutvikling

10:40-10:55

Ren skrutank for lakseslakteri

med Ole Andreas Lund, kundegruppesjef fisk og havbruk

11:00-11:15

Gulvrenhold - fordelen med gulvvaskemaskin fremfor manuelt renhold med mopp

med Bjørn Espen Sundt, kategorisjef Renhold

11:00-11:15

Kostnadsreduksjoner og økt bærekraft innen åpent renhold i næringsmiddelindustrien

med Bjørn Bakken Olsen, kundegruppesjef mat og drikke

11:20-11:35

Visuell renholdskontroll og nullstilling i CIP-anlegg i næringsmiddelindustrien

med Tine Bang, salgskonsulent meieri

11:20-11:35

Fagbrev løfter ditt renhold

med Tommy Harsvik, fagsjef renhold

11:35-12:15

Pause

Besøk gjerne våre messestands eller ta en digital kaffe med en Lilleborger

12:15-12:30

Trygg mat

med Guri Kvam, fagsjef hygiene og mattrygghet

12:15-12:30

Listeria Management

med Siv Elin Ulfsnes, rådgiver Enduro Power

12:35-12:50

Desinfeksjon (biocider, bruk og regelverk)

med Vivi Lindahl, senior produktutvikler

12:55-13:10

Hva får man igjen ved å investere i kompetanse?

med Kristoffer Freding, Key Account Manager, mat og drikke

Dato

Ons 8. september 9.00-14.00

Pris

00,- pr.pers. Gratis deltagelse

Påmeldingsfrist

Fre 3. september