Kursoversikt renholdsoperatørfaget

Dette er et teoretisk basert kurs, med innslag av noe praktisk. Den som tar dette kurset skal være godt forberedt til å ta den obligatoriske eksamen i faget som kreves for å kunne ta den
praktiske prøven til renholdsoperatørfaget.

Informasjon

Undervisningen er lagt opp i moduler etter den nye læreplanen i faget. Som kursdeltager må en delta aktivt med både erfaringsutveksling, oppgaveløsning, innføring i teori og forberedelse til modulene. I tillegg skal du også levere inn oppgaver som er eksamensforberedende.

Eksempel på det praktiske i kurset er å lære om – og prøve – en del maskiner, metoder og bruk av en del utstyr, samt en del erfaringsutveksling av dette.

Det er ett tema for hver kursdag. Disse er hentet fra læreplan i faget. Dette kurset vil i tillegg kreve en del lesing og jobbing med oppgaver på egenhånd. Disse oppgavene er forberedelse til eksamen, da den er skriftlig. Oppgavene blir rettet av foredragsholder som har lang erfaring som sensor i faget. Det er lagt opp til to tentamener for at deltagerne skal få erfaring med å ”ta eksamen”.

Deltagerne må selv melde seg opp til eksamen. Dette gjøres på internett. Vi gir beskjed når du kan gjøre det.
Oppmeldingen skjer i perioden 1-15. september. Dette koster ca 1200,- og må betales når du melder deg opp.

Pris: 19.900,– Påmeldingsfrist senest 1.mars 2023
Dette inkluderer kursmateriell, samt skrivesaker.

 

 

Program

16. mars 2023
Kl. 10-16

Intro renholdsfaget

Historikk, miljø og inneklima, metoder og utstyr, ergonomi

13. april 2023
Kl. 10-16

Renholdskjemi

Produktvalg, faremerking, CLP, HMS

11. mai 2023
Kl. 10-16

Materialer

Materiallære, harde og halvharde gulv, tekstiler

8. juni 2023
Kl. 10-16

Mikrobiologi

Prosedyrer og smitterenhold

24. august 2023
Kl. 10-16

Skriveverksted

› Oppsummering av tidligere oppgaver
› Hvordan skrive en god eksamensoppgave?
› Tentamen, 3 timer

14. september 2023
Kl. 10-16

Overflatebehandling

Maskiner og maskinelt renhold, vedlikehold av gulv

05. oktober 2023
Kl. 10-16

Kvalitetstandarder & spesialrenhold

NS-INSTA 800 / NS 6600
Skadesanering, fasaderenhold, fjerning av tagging og grafitti

26. oktober 2023
Kl. 10-16

Tentamen, 5 timer

Repetisjon fra skriveverksted, gjennomføring av tentamen

09. november 2023
Kl. 10-16

Drift

Rutiner og arbeidsbeskrivelser, prosjektering og renholdsplaner

23. november 2023
Kl. 10-16

Eksamenforberedelse

› Praktisk info: Påmelding eksamen
› Praktisk info: Offentlig eksamen
› Repetisjon

Dato

Tor 16. mars

Sted

Lilleborg

Strømsveien 344
Oslo

Pris

19.900,- pr.pers. Dette inkluderer kursmateriell, samt skrivesaker.

Kursholder

Tommy Harsvik

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse