Kurs i NS-INSTA 800, Bergen

Norsk Standard (NS) - INSTA 800, også kalt INSTA, er et målesystem for vurdering av rengjøringskvalitet, og er utviklet for å dokumentere at renholdet holder den kvaliteten som er avtalt.

Informasjon

I et samfunn hvor stadig flere aktører har satt ut renholdet/
eller er i en vurderingsprosess for å sette ut renholdet –
er det viktig at begge parter har en felles forventning til
renholdet som skal utøves og hvilket nivå av renhold som
skal leveres.

Ved å bruke INSTA setter man opp en bestemt
kvalitetsprofil for hver romgruppe. Det vil si at man kan
velge at det f. eks. skal være renere etter rengjøring på et
bad enn det trenger å være i en trapp.

Det er antall smussforekomster etter utført renhold som
bestemmer om avtalt kvalitet er oppnådd i henhold til
det spesifiserte kravet eller ikke. Hva som menes med
smussforekomster er nøye beskrevet i standarden, hvilket
utelukker rom for ulik vurdering. Det er også beskrevet
hvordan man skal telle smussforekomster, og hvordan
man skal notere tallene i et skjema.

I henhold til NS-INSTA 800 skal alle objektgrupper
(inventar, vegg, gulv og himling) holde en jevn avtalt
kvalitet. Renholdet er i standarden ikke begrenset til en
høyde på 1,8 meter, slik som ofte ellers er vanlig. Tykke
støvlag på lavthengende lamper fra himling skal derfor ikke
forekomme, og dette bedrer innemiljøet.

Det er fristende å tro at det å bruke INSTA betyr at det blir
“bedre“ renhold. Det er dessverre ingen automatikk her.
NS-INSTA 800 er rett og slett er verktøy for å måle hvilket
nivå renholdet ligger på, og det kan variere mellom de ulike
virksomheter.

MÅLGRUPPE

De som ønsker å bli bedre kjent med NS-INSTA 800. Dagskurset er beregnet på de som administrerer renholdsansvarlige, samt de som arbeider med renhold daglig. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta. Det vil bli gitt en grundig innføring i standarden, samt hvordan den kan benyttes.

MÅLSETNING MED KURS

› Å gi en grundig innføring i NS-INSTA 800;
forstå hva det er, hvorfor det er utviklet og
hva det brukes til.

› Videre skal kursdeltakere få en grundig innføring i de ulike definisjonene og begreper
med hovedprinsipper.

› Hva skal til for å implementere dette til egen
virksomhet – også i tilfeller hvor renholdet
er satt ut til en tredjepart.

KURSINNHOLD

› Hva er NS-INSTA 800: Innføring i NS-INSTA 800
og dets hovedprinsipper/oppbygging, begreper og
prosesser.

› Standardens bruksområder: Renhold og omfanget for
regelmessig renhold. Hvordan skal man benytte NS-INSTA 800?

› Kvalitetsprofiler: Gjennomgang av systemets
kvalitetsnivåer og hva som passer til ulike typer
virksomheter (vist ved eksempler).

› Kontroll av renholdskvalitet: Visuell bedømmelse av
rengjøringskvalitet, inklusive håndtering av spesielle
forhold (vist ved eksempler). Hvordan gå kontroller
– fremgangsmåte. Planlegging, dokumentasjon av
kontroller og rapportering.

› Befaring: Praktisk befaring i ulike romgrupper.
Teorien blir satt ut i praksis.

› Avsluttende prøve: Hva har vi lært? Prøven vil bli
gjennomgått avslutningsvis og det vil være rom for
å ta opp det som eventuelt er vanskelig.

› Kursbevis: Etter endt kurs vil alle deltakere motta
kursbevis per e-post.

Dato

Tir 3. oktober 10:00 - 16:00

Sted

Lilleborgs kurslokaler

Smøråsvegen 22
5238 Rådal

Pris

2500,- pr.pers. Dette inkluderer heldagskurs og enkel men god lunsjbevertning.

Påmeldingsfrist

Tor 28. september

Kursholder

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse