Vårt landsdekkende salgsapparat sikrer ren og nær verdiskapning.

Grunnkurs renhold (webkurs)

Informasjon

Kursdeltakerne får opplæring i å utføre kostnadsmessig og effektiv
regelmessig rengjøring av lokaler innenfor fagområdet. Dette relateres til
deres virksomhetsområde. Kursdeltakerne skal etter kurset forstå hvorfor
vi gjør rent, samt kunne velge riktig metode og utstyr.

Kursinnhold:
• Hvorfor gjør vi rent? Smusstyper og hva dette kan føre til.
• Renholdskjemi , hva brukes hvor og hvorfor
• Generell gulvpleie
• Valg av metoder og utstyr
• Materiallære
• Prosjektering
• Renholdsplanlegging
• Belastningslidelser og forebygging av dette
• Arbeidsmiljø og trivsel

Mål med opplæring innen Ergonomi:
Kursdeltakerne skal få grunnleggende innføring i lover og
regler for å kunne skape et godt arbeidsmiljø.
Kursdeltakerne skal kjenne til hvordan en skal arbeide i
tråd med ergonomiske prinsipper. De skal få en innføring i
belastningslidelser og bakgrunnen for dette. De skal
kunne forstå betydningen av riktig opplæring i henhold til
forebygging av belastningslidelser.

Dato

Man 16. august 10:00 - 15:00

Pris

1850,- pr.pers.

Påmeldingsfrist

Fre 13. august

Kursholder

Tommy Harsvik

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse