Fagdag: hygiene og instrumentbehandling

Lilleborg ønsker å invitere til en temadag for sykehus og institusjoner med fokus på sikker håndtering av medisinsk flergangsutstyr.

Informasjon

Målgruppen er personell som håndterer medisinsk flergangsutstyr. Sykehus, tannlege, legekontor etc.

PROGRAM

09:00-10:00

Vaskeprosessen, HMS og CLP

v/ Geir Utigard og Morten Bangfil, Lilleborg

10:00-11:00

Enzymatiske vaskemidler – virkemåte og bruksområder

v/ Geir Utigard og Morten Bangfil, Lilleborg

11:00-12:00

Lunsj

12:00-14:00

Kvalitet sikring, lover og regler smittevernloven. Testing av hule instrumenter og skop – workshop (ta med utstyr du vil teste)

v/Hanne M. Greibrokk, Ecomed

14:00-16:00

Validering av renseprosesser (metoder og produkter), steriliseringsprosesser og fleksible endoskopprosesser (hvordan og hvorfor)

v/ Helmut Schmidt, Ebro Xylem

Dato

Man 16. oktober 9:00 - 16:00

Sted

Orkla Hovedkontor

Nedre Skøyen vei 26,
Oslo

Pris

1490,- pr.pers. Inkl. lunsj

Påmeldingsfrist

Fre 29. september

Kontaktperson

Kursholder

Geir Utigard

Senior produktutvikler