Fagbrevkurs renholdsoperatør (nettbasert)

Dette er kurset for deg som har lang erfaring som renholder (fem år), men som mangler den formelle kompetansen. Eller om du kun ønsker den teoretiske kompetansen i faget og vil ha et kompetansebevis.

Informasjon

Åtte samlinger gir et godt grunnlag for den teoretiske prøven i renholdsoperatørfaget. Dette er en ordning for voksne som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis (praksiskandidatordningen).

Sted: Webbasert i TEAMS med opptak av alle kursdagene tilgjengelig for deltakere i 3 uker.

KURSET ER DELT OPP I TRE HOVEDOMRÅDER:

• Planlegging

• Renhold

• Bransjelære

Underveis vil vi se på ulike problemstillinger, og vi har også enkle prøver innenfor de ulike hovedområder. Vi belyser ulike temaer, for å gi dere en godforståelse av de spørsmål og problemstillinger, som kan dukke opp på selve fagprøven.

Passer for:
Deg som mangler fagbrev og vil ha de besteforutsetninger til å bestå teorieksamen.

Forkunnskaper:
Ingen forkunnskaper påkrevd, for å kunne gå opp til teorieksamen. Men du bør kunne besvare oppgaver og spørsmål på norsk.

For bestått teori og videre søknad til praksiseksamen må du ha 5 år relevant praksis som renholder.

Pris pr deltager: 14900,- for 8 samlinger

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2023

Eksamen: 
Oppmelding til eksamen foregår i hovedsak via privatist.inschool.visma.no.

Nettleser:
Dersom du har problemer med oppmelding til eksamen, forsøk å skifte til nettleseren Chrome.

FRIST oppmelding eksamen:
Eksamen arrangeres t o ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt:
Høstsemester: 15. september
Vårsemester: 1. februar

Hva må til for å få fagbrev?
Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere minst 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte. Faktura blir sendt 1 uke før kursstart.

Kurset gjennomføres på Teams, og link sendes en uke før oppstart. Dersom du blir forhindret til å delta på en av kursdagene, kan du få tilsendt opptak av kurset i etterkant ved forespørsel.

OVERSIKT OVER SAMLINGSDATOENE FOR 2023/2024

11.10.2023 Kl. 09:00-15:00

Intro Renholdsfaget

Historikk, miljø og inneklima, metoder, utstyr og ergonomi

15.11.2023 Kl. 09:00-15:00

Renholdskjemi

Produktvalg, faremerking, CLP og HMS

13.12.2023 Kl. 09:00-15:00

Materialer

Materiallære, harde, halvharde gulv og tekstiler

17.01.2024 Kl. 09:00-15:00

Renholdsplanlegging

Drift og bruk av digitale verktøy

07.02.2024 Kl. 09:00-15:00

Mikrobiologi

Prosedyrer og smitterenhold

06.03.2024 Kl. 09:00-15:00

Kvalitetsstandard

NS-INSTA 800

03.04.2024 Kl. 09:00-15:00

Prøveeksamen

Test med innlevering av oppgave

08.05.2024 Kl. 09:00-15:00

Eksamensforberedelser, gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver, repetisjon

Dato

Ons 11. oktober

Sted

Web (Teams)

Pris

14900,- pr.pers.

Påmeldingsfrist

Tor 5. oktober

Kursholder

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse