Spørsmål og svar relatert til koronasituasjon

Ofte stilte spørsmål

 • Hva har Lilleborg på lager av desinfeksjon?
  Vi har ingenting nå på lager. Alt vi får inn går direkte videre til våre kunder. Viktig at man legger en ordre så raskt som mulig så vil vi levere så raskt vi kan. Leveringstid kan variere fra 2 uker til 2 måneder.
 • Hva skjer hvis grensene stenger?
  Vi tror det er ekstremt usannsynlig at grensene stenger. Norge som lite land er helt avhengig av import, og det er politisk usannsynlig at noen land vil pålegge eksportforbud av kritiske varer i produksjonen. Våre produkter blir i hovedsak produsert i land hvor sannsynligheten for begrensinger er liten. Diversey har ikke fått noen signaler på begrensing på eksport av kjemikalier i Europa.
 • Hvordan er tilgang på råstoff?
  Tilgang på råstoff er enn så lenge god, f.eks. alkohol er en råvare med god tilgjengelighet. Men med såpass økt etterspørsel vil det oppstå forsinkelser.
 • Vil det være noen prioriteringer på bransje?
  Vi vil ta sikte på å prioritere bredt i kombinasjon med størrelse. Vi vil og ta hensyn til samfunnskritiske institusjoner, både levert gjennom våre grossister og direkteleverte (typisk næringsmiddelproduksjon)
 • Er det noen alternative produkter vi kan bruke?
  Generelle rengjøringsmidler er det fremdeles tilgang på, også i dagligvareformater. I de tilfeller det er mulig anbefales det å ha økt fokus på dette fremfor desinfeksjon som har svært lav tilgjengelighet.
 • Hvordan ligger min ordre an i køen?
  Vi anbefaler å ta kontakt med ordrekontoret, ordre@lilleborg.no for oppdatert status. Det bes om forståelse for at vi ikke kan garantere noen leveringstider.
 • Hvordan kan jeg sikre min arbeidsplass eller hjem mot smitte?
  Vi har en artikkel om generelle råd på vår hjemmeside samt et publisert webinar omhandlende dette på www.lilleborg.no. Lilleborg har sammen NHO Service & Handel utarbeidet Covid-19 materiell til aktuelle arbeidsplasser, for eksempel «trygge kontorer».
 • Bør renholdere bruke arbeidsklær på jobb framfor sine egne?
  Ja, vi anbefaler at renholdere benytter arbeidsklær som vaskes på 85 grader i 10 minutter.
 • Når det gjelder smittevask av tøy, hvor mange grader minimum skal kluter/mopper/sengetøy vaskes på?
  For tilfredsstillende termisk desinfeksjon skal temperaturen være minst 85 °C med minimum 10 minutter holdetid. Vaskeriet må sikre at temperatur, tid og vannstand er riktig innstilt for å oppnå termisk desinfeksjon. Termisk desinfeksjon vil være effektiv på koronaviruset (SARS-CoV-1). For tekstiler som ikke tåler 85 °C kan man benytte kjemotermisk desinfeksjon. Det vil si at man tilsetter et desinfeksjonsmiddel, slik at man oppnår desinfeksjon med ved lavere temperatur. For å få en tilfredsstillende prosess, kreves det riktige kjemikalier (vaskemiddel + desinfeksjonsmiddel), samt riktig dosering, temperatur, virketid og vannmengde per kg tøy. Vi anbefaler imidlertid å unngå bruk av tekstiler som ikke tåler termisk eller kjemotermisk desinfeksjon så langt det er mulig. Lilleborg har per dags dato tilgengelig 3 prosesser for kjemotermisk desinfeksjon som er effektive på koronaviruset.
 • Jeg får ikke tak i desinfeksjonsmidler noen steder. Jeg er ikke kunde hos dere, men kan jeg bestille direkte fra dere likevel?
  Vi selger våre produkter via grossister. Vennligst ta kontakt med grossist for bestilling.

Kontakt oss

815 36 000