Offentlig sektor

Reduser renholdskostnader og sykefravær med riktige metoder

Lilleborg er en foretrukken underleverandør av produkter, maskiner og hygienesystemer for renhold i offentlig sektor. For blant annet sykehus, skoler, barnehager, idrettshaller, forsvaret og kommuner, bidrar vi til et godt og bærekraftig renhold i henhold til gjeldende forskrifter og regelverk.

“Målene med en renholdsplan er å ivareta renholderne, ta best mulig vare på byggets innvendige materialer og overflater, sikre effektive metoder, redusere arbeidstid og gi økt besparelse.

- Tone Hansson renholdsplanlegger Lilleborg
Målet med vårt bærekraftsarbeid er å bidra til et grønt fotavtrykk, friske mennesker og en ansvarlig verdikjede.