Renhold matindustri, Lilleborg, Orkla.

Mat- og drikkevareindustrien

Bedre hygiene til reduserte kostnader

Godt renhold i mat- og drikkevareindustrien er nødvendig for å unngå smitte og kontaminering i produksjonen. I Lilleborg jobber vi kontinuerlig med å utvikle produkter og systemer som effektiviserer renholdet og reduserer forbruk av tid, vann, energi og rengjøringsmidler uten at det går på bekostning av et hygienisk og rent resultat.

“Med hjelp fra Lilleborg kunne vi gå over til miljøtilpassede rengjøringsmidler. Nå produserer vi kvalitetspølser som alle kan spise, og det med minimal miljøbelastning.
- Tore Tveit daglig leder Leiv Vidar
Addi 930

Addi 930

Sterkt alkalisk middel som egner seg godt for rengjøring ved høy smussbelastning.[..]

Sikkerhetsdatablad (pdf)
Addi Aqua

Addi Aqua

Pereddiksyrebasert desinfeksjonsmiddel godkjent av Statens Legemiddelverk til bruk i akvakulturanlegg. Dokumentert effekt mot alle typer bakterier og virus som vanligvis forekommer i akvakulturmiljø.[..]

Sikkerhetsdatablad (pdf)
Gutter på brygge
Målet med vårt bærekraftsarbeid er å bidra til et grønt fotavtrykk, friske mennesker og en ansvarlig verdikjede.