Eie eller leie?

Lilleborg har i flere år hatt en leasingmodell for kunder med ekstra stort maskinbehov og mangeårige leiekontrakter, ofte lik maskinens levetid. Nå er et konsept for kortere leie i ferd med å rulles ut.

– Leiekonsept går ut på at vi har en maskinpool med mulighet for kort, mellomlang eller lang utleietid. Dette er rettet mot kunder som trenger fleksibilitet i maskinbruk, og de som ønsker å prøve ut maskinelt renhold før de kjøper en egen maskin. En gulvvaskemaskin er en betydelig investering, og for noen kunder kan det være greit å se hvilken verdi det gir dem før de eventuelt kjøper. De kan på denne måten sikre at investeringen er hensiktsmessig for dem, sier Asgeir Birkeland (bildet), kommersiell direktør HRG (horeca/rengjøring/grossist) i Lilleborg.

Fleksibilitet

Birkeland mener at fleksibiliteten leie gir, kombinert med muligheten til å spre kostnader over tid er viktig for noen kundegrupper. Det åpner blant annet for å endre størrelse på maskin etter som behov endrer seg.

-Det er forskjellige typer kunder. De fleste velger å eie, fordi de trenger maskinen gjennom hele maskinens levetid, og da gir det mest mening for dem å kjøpe maskinen. Men nå når vi også ut til en annen type kunder, og dekker dermed en større del av markedet. Den kundegruppen som leier er gjerne mindre, private bedrifter. Både Lilleborg og grossistene får flere verktøy i kassa for å møte ulike kunders behov, forklarer Birkeland.

Konseptet er tatt godt imot, samtidig mener han det er viktig å si at leie er relativt nytt, og Lilleborg er i startgropa. Han oppfatter at konseptet blir mer og mer relevant framover, for kunder som ikke ønsker å gjøre større investeringer, og som trenger større fleksibilitet i kostnadsbasen sin.

Gjenbruk og deling

-Hvordan fungerer det for kunder og Lilleborg?

-Kunden tar kontakt med lokal Lilleborgkonsulent eller sin grossist. Leie faktureres i henhold til ulike pristabeller for maskintype og varighet.

Det er flere ulike gulvvaskemaskiner som er mulig å leie. Men ettersom kostnader for logistikk og overhaling må legges til, kan leieprisen på et tidspunkt krysse salgsprisen. Og da gir det ikke mening å leie de minste og rimeligste maskinene.

Ifølge Birkeland er det en god bærekraftstanke at maskiner ikke står stille, men er i bruk til daglig. Kunder som trenger maskin bare av og til slipper med leiekonseptet å ha den stående ubrukt, og andre kunder kan bruke den i mellomtiden ved at maskinen sirkulerer mellom ulike kunder.

Når maskinene er utrangerte kan de leveres, demonteres og 100% sorteres til gjenvinning via vår samarbeidspartner, som Lilleborg tidligere har skrevet om.

Les mer om vårt leietilbud.

 

Arkivfoto: Lilleborg/Tekst: Vivi Lindahl, 12.12.22