Mot nullustlipp

Som et av de første selskapene i verden får Lilleborgs eier, Orkla, godkjent målet om netto null klimagassutslipp i hele verdikjeden innen 2045 av Science Based Target initiativet (SBTi).

– Valg av råstoff, emballasjeløsninger og miljømerking er viktige områder for oss for å nå disse målene, sier utviklingsdirektør Margit Anette Bleg Hegna i Lilleborg.

– Vi har allerede en sirkulær verdikjede for vår storemballasje med vask og gjenbruk av kontainere og fat. Vi jobber med økt bruk av plantebaserte kilder til vaskeaktive råstoffer, og har lansert SURE-serien, som basert på planteavfall. Implementering av nye rengjøringsmetoder hos flere av våre næringsmiddelkunder er et annet viktig satsningsområde. Ved å optimalisere vaskeprosessen vil kundene redusere sitt forbruk av vann, energi og kjemi.

Hegna understreker at Lilleborg vil fortsette å forbedre produktene sine i samarbeid med egne leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere.

Les saken:
Orklas netto null-klimamål verifisert av Science Based Targets initiative – Orkla

VL, 30.08.22