Ny ISO 9001-sertifisering

Lilleborgs kvalitetsledelsessystem ble i juli sertifisert av NEMKO, etter NS-EN-ISO 9001-standarden.

 

Det er lang tradisjon for systematisk arbeid med kvalitet og forbedringer i Lilleborg, og bedriften ble første gang ISO-9001 sertifisert i 1994. Lilleborg var en av Norges første bedrifter til å sertifiseres etter den reviderte standarden som la opp til prosessbaserte prosedyrer i 1998.

For noen få år siden, ble det besluttet av sertifiseringen skulle avvikles, ettersom hele systemet var modent for en større revurdering.

Da ledelsen i 2021 ga klarsignal til å re-sertifisere Lilleborg, ble et tverrfaglig samarbeid iverksatt under ledelse av kvalitetssjef Annemarie Barker. Målet var å opprette nye og tilpassede prosedyrer til bedriftens virksomhet, og å sikre eierskap og engasjement i alle avdelinger og funksjoner.

Den 4. juli 2022, ble et nytt sertifikat utstedt av NEMKO etter at en omfattende sertifiseringsrevisjon ble gjennomført i juni. Også Orklas fabrikk i Ski, der mange av Lilleborgs flytende rengjøringsmidler produseres, er ISO-9001 sertifisert.

 

VL, 22.08.22