Gjenvinner 100% av maskinen

Hva skjer med din renholdsmaskin når du kvitter deg med den? Sendes den tilbake til Lilleborg blir den garantert gjenvunnet.

– Lilleborgs maskiner er stort sett produsert i Sveits, sier Bjørn Espen Sundt. Han er kategorisjef for renhold, som inkluderer et bredt utvalg av Taskimaskiner. Vi leverer maskiner til alle gulv som skal rengjøres i hele Norge, både gulvvaskemaskiner, støvsugere og tepperensere, og maskiner til gulvbehanding som skure- og poleringsmaskiner.

Kategorisjef Bjørn Espen Sundt i Lilleborg.

 

100% gjenvinning

Han forklarer at estimert levetid for gulvvaskemaskin er 5-6 år, men at det avhenger av hvor mye og hvordan den brukes og vedlikeholdes. Vi har sett maskiner som er 15-20 år.

-Hva skjer med maskiner som ikke fungerer lenger?

– Når de ikke lenger kan brukes/repareres og må kastes, kan de leveres til vårt lager på Ski. De maskinene vi mottar sender vi videre til en lokal samarbeidspartner som demonterer og kildesorterer maskinen så den blir 100% gjenvunnet.

Ifølge kategorisjefen blir batteriene da tatt ut og sendt til Batteriretur for gjenvinning. Den resterende del av maskinen sendes til maskinell sortering der plast, ulike metall typer og jern sorteres for materialgjenvinning. Plasten separeres i ulike plasttyper som kan resirkuleres, og de som kun kan energigjenvinnes (eksempelvis med flammehemmere) forbrennes og transformeres til varme/energi. Resultatet er at ingenting av maskinen går til avfallsdeponering.

Det foreligger per i dag ingen oversikt over hvor stor andel av maskinene som kommer tilbake til Ski. Bjørn Espen sier det nok er mindre enn man skulle ønske. Han medgir at det er uhensiktsmessig å frakte en maskin lange avstander, dersom den kan leveres til et lokalt avfallsmottak for elektrisk avfall (EE).

-De kan sikkert også håndtere maskinavfallet på en bra måte, men vi ønsker jo at maskinen skal gjenvinnes 100%, – slik det gjøres hos vår samarbeidsparter.

Leie istedenfor å eie

– Er det andre tiltak som er iverksatt med hensyn til sirkulær tankegang og holdbarhet på maskiner?

– Hos oss er det mulig å leie en gulvvaskemaskin istedenfor å kjøpe den. Fra maskiner på cirka 500 m2/timen og oppover og fra en måned og oppover i tid. Årsaken til at vi tilbyr dette, er fordi mange av våre kunder har kontraktsbaserte oppgaver, og de slipper dermed større investeringskostnader på oppdrag med uklar tidshorisont.

Det at en maskin kan benyttes av flere ulike kunder, og på mange forskjellen oppdrag, mener Bjørn Espen er gjenbruk på sitt beste. Kunden må betale for eventuelle brukerfeil, ellers er service er inkludert i leieperioden. Den samme maskinen er flere steder, og mellom hver leietaker settes den i stand av Lilleborg, noe som øker både levetiden og brukstiden av maskinen.

-Her er det ingen bruk og kast, avslutter kategorisjefen.

Les mer om maskiner HER.
Les mer om maskinleie HER.

 

Tekst: Vivi Lindahl, Foto: Trond Hilllestad/Renholdsnytt, 14.06.22