Endring i produkter mot melkeutstyr og gårdstanker

Enklere å velge riktig produkt

Det har tidligere vært tre ulike produkter å velge mellom med klor, og tre ulike syre produkter. Disse endres nå til en variant av hver slik at det blir enklere å velge riktig produkt. Micro produktene er mer konsentrert slik at du kan redusere dosering og vi reduserer plastemballasje. Trykk på produktnavn under for å finne brukerveiledning for riktig dosering.

M.I.M Kombi på 10 og 25 liter og M.I.M Kombi Micro på 10 liter endres til M.I.M Kombi Micro på 20 liter.
M.I Syre på 10 og 25 liter og M.I. Syre Micro på 10 liter endres til M.I Syre Micro på 20 liter.

De gamle emballasjestørrelsene fases gradvis ut. Inntil videre bestiller du på gammelt varenummer. Vårt kundesenter hjelper deg med å endre bestillingen til riktig varenummer når vi er tomme for gamle varianter.