Renholdsplanlegging

En renholdsplan fra Lilleborg kan gi deg en standardisering av renholdet på deres bygg.

Lilleborg tenker praktisk og ergonomisk, og fokuserer på å tilrettelegge for best mulig renholdshverdag. Renholdsplanene kan benyttes til internt renhold, samt som kravspesifikasjon ved offentlig anskaffelse.

Hvorfor velge renholdsplan fra Lilleborg?

 • For å fastslå fornuftig stillingsstørrelse i nye eller eksisterende stillinger
 • Du kan benytte den som en del av konkurranse- grunnlaget ved kjøp av      renholdstjenester
 • Den gir deg en god oversikt over kostnader knyttet til renhold
 • Den gir deg anbefalinger mht. organisering av renholdsfunksjonen
 • Renholdsplanen kan på enkelt vis knyttes opp mot renholdsprofilene i NS-INSTA 800:2018
 • Renholdsplanen kan benyttes som en sentral del av IK-systemet og som verktøy til å dokumentere utført renhold. F. eks. ved daglige og periodiske oppgaver, samt hovedrenhold. Serviceoppgaver kan også inkluderes i planen
 • Lilleborg er en totalleverandør og kan bistå med opplæring, kursing og oppfølging.
 • Viser til effektivisering i renholdsplanen med maskiner og utstyr

Innholdet i en renholdsplan

 • Kalkyle over renholdstid
 • Lønnskalkyle
 • Målsettinger for renhold
 • Utdyping og kommentarer
 • Romlister med frekvenser og eventuelle kvalitetsprofiler
 • Oversikt over gulvtyper
 • Renhold og vedlikehold av gulv
 • Anbefalte metoder og utstyr
 • Fargelagte plantegninger med angivelse av frekvenser

Arbeidsprosessen

 • Kartlegge hensikten med oppdraget
 • Innhente grunnlag/ byggetegninger
 • Befaring på bygget – informasjon fra kunden
 • Ta hensyn til byggets utforming, innredning, overflater og renholdsvennlighet
 • Ta hensyn til renholdsmetoder, utstyr og maskiner
 • Områdefordeling
 • Sende forslag på renholdsplan
 • Presentasjon av renholdsplan
 • Oppfølging/oppdatering av planen

Ønsker du mer informasjon om renholdsplanlegging, kontakt vårt kundesenter.