Fra sølv til gull

Lilleborg er opp en palleplass fra sølv til gull, i årets EcoVadis bærekraftsvurdering som leverandør til TINE.

TINE benytter EcoVadis for å vurdere og rangere sine leverandører. EcoVadis ble startet i Paris i 2007, og er et internasjonalt evalueringsprogram eller «scorcard» for bedrifters bærekraftsarbeid. Tjenesten fokuserer på hvor integrert bærekraftsprinsippene og sosialt ansvar (CSR) er i bedriftens forretnings- og ledelsessystem. De fire områdene som vurderes er miljø, arbeids- og menneskerettigheter, etikk og bærekraftig innkjøp.

En grundig gjennomgang

Utviklingsdirektør Margit Anette Bleg Hegna og Customer Service & Supply Manager Annemarie Barker er ansvarlige for Lilleborgs besvarelse på TINEs leverandørevaluering.
– Vi får en utrolig stor gjennomgang og dokumentasjon av hva vi gjør, og hvor vi bør foreta endringer, forklarer Annemarie.
Hun forteller at vi på denne måten får innspill fra TINE om hva vi bør bli bedre på, og innsikt i hva som er viktig for kunden.
Ifølge Margit er dette er godt verktøy for TINE når de skal vurdere sine leverandører, og TINE kan lettere vise kunder at de etterlever egen bærekraftspolitikk med strenge krav til leverandørene.

Harmonerer med Lilleborgs miljøfokus

Margit sier Lilleborg scorer høyt på miljødelen, og at undersøkelsen harmonerer godt med Lilleborgs bærekraftssatsning. Punkter som har gitt mest poeng er arbeid med emballasje, substitusjon og miljømerking av produkter. Opplæring og Lilleborgs samarbeid med forskningsmiljøer, tiltak i fabrikk for å spare strøm og vann samt avfallshåndtering slår også positivt ut.
– Hvor varer, råvarer og emballasje kommer fra og hvordan det dokumenteres står sentralt, sier Annemarie, og legger til at det også graves i håndtering av farlig gods og transport.
Den første gangen Lilleborg gjennomførte evalueringen som leverandør til TINE, var det mange produksjonsrelaterte spørsmål, mens det i fjor var et utvidet fokus på sosial ansvarlighet og etisk handel (code of conduct), samt leverandørens personalpolitikk.

Forbedring ga resultat

– Lilleborg fikk sølv i fjor og gull i år. Hva var utslagsgivende?
– Lilleborg er 100% eid av Orkla, og inngår i Orklas systemer og verdigrunnlag, men vi har det seneste året økt vår egen innsats med hensyn til leverandører, svarer Margit.
Ifølge utviklingsdirektøren har Lilleborg jobbet mer med grønne innkjøp og egen kontroll og oppfølging av etisk handel, noe som har slått positivt ut i evalueringen som har ett års gyldighet.

Les mer:

EcoVadis
Lilleborgs bærekraft
Bærekraft i TINE

Tekst og foto: Vivi Lindahl, 27.04.2022