Tar ansvar for avfall og emballasje

I Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) Mat og Drikke AS har fokus på avfallsbehandling ført til en økt og høy sorteringsgrad av avfall, og i Lilleborg jobbes det med flere emballasjeprosjekter.

Emballasje er helt nødvendig for innpakking, transport og bruk av vaskemidler og mange andre varer. Innkjøpsansvarlig i SiO Mat og Drikke AS, Audun Zeiner (bildet), forteller at de sorterer brukt emballasje i flere fraksjoner av plast, papp og papir.

Suksess med avfallsinstruks

– Vi har en intern avfallsinstruks som vi følger, og sorterer både ulike typer plast, papp, matrester og ulike typer spesialavfall som for eksempel batterier, sier Zeiner.
Han forklarer at sorteringsgraden gikk tydelig opp da Universitetet i Oslo (UiO) og Studentskipnaden i Oslo Mat og Drikke AS i fellesskap satte fokus på dette.
– Andel restavfall gikk kraftig ned, mens de sorterte fraksjonene gikk opp. Sorteringsgrad er målbart og tydelig kommunisert hos oss, og den felles instruksen er en naturlig del av driften.
For et kjøkken er avfallsrutiner også en del av internkontrollsystemet IK-Mat. SiO Mat og Drikke AS drifter kantinene til Universitetet i Oslo. Ifølge Zeiner forekommer det noe feilsortering ute i lokalene, men han sier de kjøkkenansatte har blitt veldig gode til å sortere riktig.

Av plast er du kommet, til plast skal du bli

Lilleborg har nylig tatt i bruk resirkulert plast i sine 200-liters fat. Men alle 5-, 10- og 25-liters kanner er per i dag i ny plast. Utviklingsdirektør Margit Anette Bleg Hegna sier markedet og systemene for resirkulert plast i slike kanner er umodent.
– Vi samarbeider med vår leverandør av kanner for å finne løsninger der vi kan ta i bruk resirkulert plast i kannene. Per i dag er både regelversmessige krav og kvaliteten på selve den resirkulerte plasten en utfordring. Spesielt for produkter på større kanner, hvor innholdet gjør at det reguleres av transport av farlig gods, er det krevende å finne gode løsninger. Samtidig er det svært viktig at kvaliteten på den resirkulerte plasten er god nok, slik at vi ikke får problemer med lekkasje av produkter.
Hegna forklarer at Lilleborg målsetter å benytte en viss andel resirkulert plast i 5-liters kanner for flere produkter i løpet av et par år. En slik endring tar tid fordi det krever grundige tester og kvalitetssikring.

Leverandørkjeden

Lilleborg er leverandør til SiO Mat og Drikke AS, og møtes med krav om ansvarlighet og miljømerkede produkter. Samskipnaden er selv leverandør til studentene.
– Hvilke krav og forventninger møter SiO Mat og Drikke AS fra sine kunder?
– De er veldig fokusert på bærekraft, men det handler mest om det de får servert. De siste 1,5-2 år har vi sett at det er en betydelig økt andel som velger vegetarisk og vegansk enn før. Studentene er generelt ikke så opptatt av våre leverandører, men vi får av og til spørsmål om fair trade og økologiske produkter.
Med hensyn til avfall er de også oppfatt av dette, men Zeiner forteller at pandemien ga en økning i avfall på grunn av økt bruk av engangsutstyr, og at bruken av engangsutstyr hos kundene fortsatt henger igjen tross åpnet samfunn.
– Vi ønsker et lavt avfallsvolum, og gjør tiltak for å få kundene tilbake til porselen.

 

Fra Lilleborgs lager i Ski sendes produkter ut på gjenbrukte fat og containere.

Gjenbruk

Å bruke ting flere ganger er også viktig for Lilleborg når de leverer varer til næringsmiddelindustri og vaskeri. Noen varer leveres kunder på tank, slik at annen emballasje er unødvendig. Containere rommer rundt 1000 liter, og de tas i retur, vaskes og brukes på nytt. I senere tid er det i tillegg etablert en retur- og rekondisjoneringsordning for 200-liters fat. Håndtering av denne emballasjen gjør Lilleborg i samarbeid med Norenko.
– Vi har også redusert mengden plast i 10-literskanner med 10 gram, og holder på å bytte fra sorte til hvite korker for våre 10- og 25-liters kanner slik at de skal bli lettere å resirkulere. Alle kannene våre er allerede i materialet HDPE, som er optimalt i forhold til resirkulerbarhet, avslutter Hegna. Hun legger til at Lilleborg er medlem av Materialretur/Grønt punkt, som jobber før økt resirkulering av plastavfall.

Les mer om:

 

Skrevet av: Vivi Lindahl, 04.11.21