Lilleborg og Mekon – verdiskapende samarbeid til beste for kunden

Sammen har Mekon og Lilleborg de siste årene levert og installert avanserte tekniske hygieneløsninger til flere fornøyde kunder innen havbruksnæringen.

Mekon og Lilleborg har mye til felles, men utfyller hverandre samtidig på kompetanse, erfaring og nedslagsfelt. Derfor var det naturlig for de to å inngå et samarbeid i 2017. Et samarbeidet som raskt har utviklet seg til å bli verdiskapende for begge parter, og ikke minst for kunden, som får det beste fra to fagmiljøer i én leveranse.

– Mekon har bred erfaring og kompetanse innen havbruk og kjenner bransjen godt, mens det er et relativt nytt satsingsområde for oss i Lilleborg. Samtidig sitter vi på spisskompetanse innen hygiene og renhold, som er avgjørende for god mattrygghet, sier Ole Andreas Lund, Kundegruppesjef i Lilleborg.

Enkelt sagt går samarbeidet ut på at Lilleborg leverer det tekniske vaskeutstyret, mens Mekon monterer og utfører service.

– Samarbeidet har gitt oss en svært kompetent og oppegående partner som har sin styrke i mekanisk/teknisk design. Det at vi kan trekke på hverandres kompetanse, og at begge selskaper har høy innovasjonskapasitet, gjør at vi sammen kan skreddersy effektive og bærekraftige løsninger i tråd med kundenes ønsker og behov. Mekon kjenner dessuten Lilleborg og utstyret vårt godt. Det sikrer at kvaliteten på ferdigmontert utstyr er som forventet, sier Lund.

For Lilleborg har også Mekons geografiske nærhet til kundene vært viktig, da Mekon også er en viktig servicepartner.
– Når det haster, er det ekstra langt mellom Lilleborgs fagfolk i Oslo og kundene lenger nord i landet, for ikke å snakke om til havs, sier Lund.
Styreleder i Mekon, Merete Dille Løvmo, peker også på hvor godt de to selskapene utfyller hverandre og jobber sammen til beste for kunden. Hun beskriver Lilleborg som en kunnskapspartner.
– Det skapes merverdi når ulike kunnskapsmiljøer møtes i respekt. Lilleborg har et svært kompetent fagmiljø i Oslo og dyktige selgere og teknikere som er serviceinnstilte, fleksible og forstår bransjens behov. De er lette å spørre til råds. Det er viktig, samtidig som vi også utfordrer hverandre på en konstruktiv måte. Jeg tror noe av suksessen ligger i at vi har felles forståelse for våre roller og at kundefokuset er høyt hos oss begge. Dermed fremstår vi som ett team, noe som er en klar fordel for kunden, sier Dille Løvmo.

Tungvektere på kundelisten
På kundelisten står seriøse tungvektere i bransjen, som bl.a. SinkabergHansen, SalmoSea og Ronja Ocean.
I 2020 leverte og installerte Mekon og Lilleborg avanserte CIP-anlegg både til SinkabergHansens nye slakteri i Nærøysund og til SalmoSea i forbindelse med utvidelsen av deres slakteri i Rørvik. Anleggene er skreddersydd etter kundenes behov og lokale forhold og oppfyller slakterienes strenge krav til hygiene og trygg mat, samtidig som tids- og vannforbruket reduseres.

De to samarbeidspartnerne driver også felles utviklingsprosjekter. Sammen har de blant annet utviklet et helautomatisk rengjøringssystem for avlusning til Ronja Ocean. Anlegget sikrer fisken mot smitte, forenkler arbeidet og reduserer rengjøringskostnadene betraktelig.

Fortsetter sammen
Lilleborg og Mekon er i gang med flere spennende og fremtidsrettede prosjekter. Blant annet ser de hvordan vask av brønnbåter kan effektiviseres ytterligere, og de er i tilbudsfasen for flere prosjekter.

– Vi har tro på at det strategiske samarbeidet som Mekon og Lilleborg har, vil gjøre oss mer attraktive som leverandører fremover. Sammen løser vi kundenes behov bedre enn vi gjør som enkeltstående selskap. Vi skaper verdi for våre kunder gjennom reduserte totalkostnader, samtidig som vi sikrer et hygienisk, godt resultat, sier kommersiell direktør i Lilleborg, Rasmus Selseth, og legger til: Det er i tråd med Lilleborgs visjon; Ren og nær verdiskapning, og Mekons visjon; den blå problemløseren.

F.V Tor Sandneseng (Mekon), Gudbrand Sørheim (Oppdretternes Miljøservice) og John Einar Løkkhaug (Oppdretternes Miljøservice).

 

Mer informasjon om Mekon finner du på Mekons nettsider.  

 

Skrevet av: Anne Gjemdal, 23.08.21