Uten farge, samme gode kvalitet!

Enhver unødvendig ingrediens, har en unødvendig belastende effekt på miljøet

Alt innhold i et produkt er med på å definere produktets karbonfotavtrykk. I Lilleborg gjør vi kontinuerlig evaluering av formuleringene våre. Ikke bare i forhold til ønsket effektivitet, men også i et miljøperspektiv. Finnes det et bedre alternativ, eller kanskje det kan utelukkes helt?
Substitusjon av råvarer og endring til bedre alternativer er rutine, samtidig har vi fokus på å evaluere en ingrediens nødvendighet i praktisk bruk i forhold til helheten. Dette favner fort råvarer som for eksempel farge og parfyme. Noen ganger har dette en spesifikk og tydelig fordel i bruk og noen ganger kan f.eks. fargekoding løses på andre måter enn å farge innholdet.

Fargeendringer utover året 2021

Formuleringene til flere av tørremidlene våre er nå miljøtilpasset. Vi har tatt ut fargen da dette ikke bidrar direkte til effektivitet i rengjøringsprosessen. Den første produksjonen med fargeendring fant sted på Orklas fabrikk i Ski i februar 2021 og ble sendt ut fra vårt lager kort tid etter.

Berørte produkter

Endringen omfatter alle Lilleborg sine tørremidler produsert på fabrikken på Ski.  Suma Tørremiddel A7, Suma Tørremiddel A8 og DekoRen+ Tørr. Fra før, har vi Suma Tørremiddel A17 og vårt nye produkt Sun Profesjonell Tørremiddel som ble utviklet uten farge av samme grunn. Overnevnte produkter er til automatisk doserte oppvaskmaskiner eller dekonaminatorer (vask av medisinsk utstyr).

Ikke bare uten farge og også mer effektive for to varianter

Vi har samtidig videreutviklet to av formuleringene som også har resultert i en ny svanemerking.
Suma Tørremiddel A8 har fått en mer effektiv formulering som sørger for enda bedre tørkeegenskaper.
DekoRen+ Tørr har i tillegg til raskere avrenning av vann og økt effekt for å hindre avleiringer i maskin og på utstyr, fått en lavtskummende profil. I tillegg har det oppnådd effektivitetskravene og miljøkravene i henhold til  kravene til Svanemerket.