Lilleborg relanserer portefølje mot profesjonelle vaskerier

Lilleborg har fornyet satsingen mot store, profesjonelle vaskerier. Vi har nå lansert flere større innovasjoner rettet mot vaskerisegmentet. Med ny doseringsteknologi oppnås kostnadseffektiv og sikker dosering for vaskerier. Innovasjonene er i henhold til og tilfredsstiller alle bransjekrav.

Ingrid Malene Apeland, senior produktutvikler, er en av de som sitter i faggruppen på dette prosjektet og hun har vært med på å bygge opp kompetansen i organisasjonen. Hun sier at responsen og tilbakemeldingene som vi har fått etter lanseringen er overveldende og utelukkende positive.

Lilleborg tilbyr nå markedsledende systemer for dosering, vask og desinfeksjon av tekstiler, samt kurs og kompetanseheving herunder. En effektiv distribusjon gjennom våre samarbeidsgrossister sikrer leveransekvalitet og mulighet for samkjøring av øvrige leveranser.

Nye produkter innen tøyvask: