Lilleborg lanserer SpaceVac

Utstyr for støvsuging i høyden

Renhold i høyden er ressurskrevende, dyrt og blir ofte ignorert. For å komme opp i ønsket høyde benyttes gjerne kostbare løsninger som lift eller stilas. I noen tilfeller benyttes stige som er en stor HMS-risiko. Foruten kostnader eller risiko er det tidkrevende å sette opp utstyret som skal bringe operatør opp i høyden, og i mange tilfeller må man også rydde unna flere hindringer på bakken for å få plass til for eksempel lift eller stige.

En del steder er ikke renhold i høyden prioritert da dette gjerne er smuss som ikke alltid er like synlig som det som finnes fra bakken og opp til ansiktshøyde. Det er flere svært gode grunner til at smuss i høyden også bør fjernes regelmessig.

Innemiljø

  • Støv samler seg ved ventiler og blåses ut i rommet ved bruk av aircondition og lufteanlegg
  • Forskning har vist at fjerning av dette støvet regelmessig kan bidra til å minimere luftveisplager som astma

Brannfare

  • Risiko for brann øker når støv samler seg oppå lamper, ledninger og andre elektriske installasjoner

Nedsatt kvalitet på totalrenhold

  • «Magasiner» av oppsamlet støv kan uventet falle ned der man ferdes
  • Nedsatt helhetsinntrykk når rør, ventiler og lignende områder i høyden fremstår som nedstøvet eller tilsmusset

For å hjelpe med disse utfordringene lanserer Lilleborg SpaceVac. SpaceVac er et skaftsystem bestående av superlette karbonrør som kobles til støvsuger. Brukeren står trygt på bakken og kan enkelt bevege seg rundt i rommet. Dette gjør at man minimerer behovet for å flytte inventar på samme måten som om man skulle gjort plass til lift eller stilas. Rør og medfølgende munnstykker settes enkelt sammen med et klikksystem som sørger for at delene er godt festet uten risiko for at de skal løsne under arbeid.

Det er to forskjellige sett som lanseres; SpaceVac Lite og SpaceVac Pioneer. Begge leveres komplett med bærebag, diverse munnstykker og karbonrør.

SpaceVac Lite er det minste settet og leveres med karbonrør for renhold opptil 3,75 m. Om man bestiller ekstra rør kan dette utstyret brukes opptil 6 m høyde.

SpaceVac Pioneer er noe større og leveres med karbonrør for renhold opptil 5,6 m. Også til dette settet kan man bestille ekstra rør og nå opp til en høyde på 9 m.