En grønn gullmedalje!

Endelig Cradle to Cradle sertifisering på produktene i vår bærekraftige serie SURE

Cradle to Cradle Certified™ Gold til SURE fra the Cradle-to-Cradle Products Innovation Institute. SURE – 100% plantebaserte rengjøringsprodukter.

Hva er Cradle to Cradle certification?

En Cradle to Cradle certification er et internasjonalt bevis for at et produkt er sikkert og bærekraftig og som er utviklet for en sirkulær økonomi. For å oppnå sertifisering vurderes produktene i forhold til miljøpåvirkning og sosialt ansvar i følgende fem kritiske bærekraftkategorier: materialhelse, materialgjenbruk, fornybar energi og karbonhåndtering, sosial rettferdighet & gode arbeidsforhold og vannforvaltning.

Hvert produkt vurderes og tildeles en rangering (Basic, Bronze, Silver, Gold, Platinum) for hver kategori. Et produkts laveste kategoriprestasjon representerer også det samlede sertifiseringsnivået. Standarden krever fornyelse og gjennomgang annet hvert år. Alle SURE produkter har oppnådd gull på alle kriterier.

Cradle to Cradle Certified™ Gold er utstedt for følgende produktkategorier, SURE® – Surface Cleaners and SURE® – Personal Care. For å lese mer følge linkene for kategoriene.

Hva er SURE®?

SURE – 100% PLANTEBASERT, 100 % biologisk nedbrytbare, sertifisert med EU Ecolabel. Dette er en serie rengjøringsprodukter for daglig rengjøring og personlig hygiene laget av plantebaserte overskuddsråvarer fra matindustrien. Effektive og trygge i bruk.

Serien er uten kunstige fargestoffer, parfymer, kvartære ammoniumforbindelser, klor, fosfater og oksidforbindelser. De er utviklet for den lavest mulige risikoklassifisering som gir god HMS og redusert behov for beskyttelsesutstyr.

Lilleborg, en ansvarlig leverandør

Lilleborg har en bærekraftstrategi som tydeliggjør våre målsetninger og ansvaret vi påtar oss. Våre tre pilarer i bærekraftstrategien er: Grønt fotavtrykk, friske mennesker og ansvarlig verdikjede. Disse pilarene er valgt fordi bærekraft handler om produkter med lavest mulig miljøbelastning, velferden for menneskene som er i kontakt med produktene og hele produktenes verdikjede.

SURE er ikke «bare» miljømerket, SURE er for de som er ønsker å gå ett skritt lenger enn andre miljøbevisste. For de som er villige til å ta i bruk nye innovasjoner og teknologi og på den måten også kan vite at de bidrar litt mer til sirkulærøkonomien.

Stiftelsen Miljømerking i Norge forvalter de to offisielle miljømerkene Svanemerket og
Blomsten i Norge. Miljømerkede produkter og tjenester har gjennomgått en objektiv
miljøvurdering. En oversikt over våre miljømerkede varianter med enten Svanemerket eller Blomsten, inkludert SURE, finner du i vår oversikt over miljømerkede varianter.

 

Ønsker du å lære mer om Cradle to Cradle certification kan du lese om dette hos the Cradle-to-Cradle Products Innovation Institute.

Cradle to Cradle Certified™ er et registrert varemerke (Trademark) tilhørende the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.