Hygieneakademiet

Økt kompetanse når det passer for deg

Rollen som kompetansehever innenfor profesjonelt renhold og hygiene har alltid vært viktig for Lilleborg. Med e-læring for næringsmiddelindustrien fra Lilleborg får du oppdatert fagkunnskap og grunnleggende kompetanse for dine ansatte.

Faglig påfyll sikrer god kvalitet

For å sikre at din bedrift leverer trygg mat er det essensielt at den enkelte ansatte er kjent med viktigheten av godt renhold gjennom kvalitetssikring av sitt arbeid, og at rutiner gjennomføres korrekt og grundig hver gang. Økt renholdskompetanse bidrar til god hygiene, kortere rengjøringstid og lavere forbruk av vann og energi. Alle ansatte bør ha en god forståelse av sin rolle, nødvendigheten av bedriftens hygieniske rutiner, og hvor viktig deres jobb er for å sikre leveransene.

Praktisk, effektivt og fleksibelt

Kursene er nettbaserte og passer for alle som jobber med næringsmidler, men spesielt rettet mot de som jobber med renhold, hygiene og kvalitet. Kursene inneholder tekst, tale, videoer og bilder, samt interaktive oppgaver underveis i kursene. Hvert kurs tar anslagsvis 1-2 timer å gjennomføre. Kursene avsluttes med en quiz for å sikre at innholdet er forstått og krever 80% riktige svar for å bestå.

Gratis HMS-kurs

Ved å registrere bruker på Hygieneakademiet vil du få tilgang til vår HMS kurs. Kurset er kostnadsfritt for våre kunder og gir en innføring i sikker bruk og håndtering av kjemi. Kontakt din salgskonsulent for å få verifiseringskode til å opprette bruker.

Administrasjonsportal som gir deg oversikt

Ved kjøp av e-læringspakken fra Lilleborg får en administrator hos bedriften tilgang til administrasjonsverktøy. Denne gir deg en oversikt over hvilken ansatte som har tatt hvilke kurs, og om de har bestått. Slik kan du enkelt få oversikt over kompetansenivået til dine ansatte.

Kursoversikt e-læring for næringsmiddelindustrien

For mer informasjon om våre e-læringskurs, kontakt din salgskonsulent eller trykk her for brosjyre.