Vår fagavdeling

Frank Nybø – Leder for fagavdelingen
Frank har jobbet med stort engasjement innen de fleste fagområder i Lilleborg siden
1990. Han har høy kompetanse innen fagområdene, med lang praktisk erfaring innen
kjøkkenhygiene og renhold. Etter å ha jobbet som selger i mange år ble han utnevnt som første Fagsjef i Lilleborg utenfor Oslo med fagområde Building Care. Han har stort fokus på å teste ut nye metoder og det å synliggjøre viktigheten med å ta i bruk maskiner i renhold. De siste 14 årene har han arbeidet som regionsjef i Region Nord som leder for både selgere og serviceteknikere. Nå har han i tillegg ansvaret for fagavdelingen. Frank sin detaljerte fagkunnskap og bransjeerfaring skal sikre at Lilleborg sine kunder får gode rutiner og dagsaktuelle kurs.


Mob.: 982 66 362
E-post: frank.nybo@lilleborg.no

Guri Kvam – Fagsjef hygiene og mattrygghet
Guri er utdannet næringsmiddelteknolog med 12 års erfaring fra Mattilsynet og har jobbet i Lilleborgs fagavdeling siden 2008. Guri jobber med utvikling av IK-Mat med HACCP hos Lilleborg sine kunder, hun gjennomfører revisjoner og bistår som konsulent. I tillegg holder hun kurs innen fagområdene Trygg mat, HACCP og IK-mat. Guri er også ansvarlig for fagområdet hygiene og smitterenhold.


Mob.: 916 15 115
E-post: guri.kvam@lilleborg.no

Tommy Harsvik – Fagsjef renhold
Tommy har over 30 års erfaring innenfor renholdsfaget. I sin yrkeskarriere har han blant annet vært renholdsleder med ansvar for 150 renholdere, vært med på oppbygging av et renholdsfirma spesialisert på byggrenhold. Tommy var den første mannen i Norge som tok fagbrev som renholdsoperatør. Til daglig jobber Tommy som foredragsholder og problemløser. Han utvikler kursmateriell og har hovedansvaret for opplæring i renholdsoperatørfaget i Lilleborg. NS INSTA 800 nivå 4 sertifisert.


Mob.: 998 99 990
E-post: tommy.harsvik@lilleborg.no

Mona Holgar – Renholdsplanlegger/fagkonsulent
Mona har Bachelor i Husøkonomi og Serviceledelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har arbeidet som Fagansvarlig Facility Management i renholdsbransjen både i byrå og for leverandør. Mona har også vært faglærer i Renholdsoperatørfaget og er sertifisert på høyeste nivå i INSTA 800. Hun er dedikert til å hjelpe kundene med å lage kostnadseffektive renholdsplaner samt å anbefale riktig metoder og utstyr som er ergonomisk riktig for renholderne. I tillegg til å lage renholdsplaner bidrar hun med renholdsfaglig rådgivningstjenester og utarbeider kravspesifikasjoner ved offentlig anskaffelse. Mona holder også foredrag og kurs i renholdsfaget. NS INSTA 800 nivå 4 sertifisert.


Mob.: 928 05 909
E-post: mona.holgar@lilleborg.no