Fiskebåt

Hygiene på brønnbåter

Verdiskaping gjennom godt samarbeid

For havbruksnæringen er god hygiene helt avgjørende for lønnsom drift. Ikke minst gjelder dette om bord på brønnbåtene. Som ledende aktør innen profesjonelt renhold satser Lilleborg tungt mot denne næringen.

Lilleborg har de siste årene vokst betydelig innen havbruk og har ambisiøse planer om ytterligere vekst.

– Vi har mye kunnskap å bidra med inn i denne næringen. Vi har bred erfaring og kompetanse innen hygiene, rengjøringsmidler, systemer og metoder, sier Ole Andreas Lund, kundegruppesjef for fisk & havbruk i Lilleborg.

Dårlig hygiene om bord på en brønnbåt kan få store økonomiske konsekvenser. Derfor er riktige rengjøringsmidler og metoder alfa og omega.

Oppdretternes Miljøservice (OMS) i Rørvik valgte for tre år siden Lilleborg som ny leverandør av kjemi til brønnbåtene de opererer. Ifølge Kristen Høyforslett i OMS har valget vist seg å være svært vellykket.

– I utgangspunktet valgte vi Lilleborg fordi de har et imponerende produktutvalg, og fordi de kunne tilby god oppfølging. At selskapet utvikler produkter selv i egne laboratorier, veide også tungt. Det samme gjorde den uttalte ambisjonen om å satse på havbruksnæringen, sier Høyforslett.

Siden avtalen ble inngått for tre år siden, har forholdet mellom Lilleborg og OMS bare blitt bedre. OMS peker i den sammenheng blant annet på gode relasjoner, stor grad av fleksibilitet og en leverandør med kompetanse i verdensklasse. Samarbeid rundt produktutvikling har også bidratt sterkt.

– For oss er det utrolig inspirerende å bli involvert i utviklingen av nye produkter. Det betyr at våre behov blir ivaretatt. Vi får de rengjørings- og desinfeksjonsmidlene vi trenger, og det gir stor grad av trygghet. Vi har en leverandør som er tett på, prioriterer oss, følger opp og tilbyr omfattende opplæring. Det er også verdifullt at veien er kort fra kontaktpersonen vår og inn til Lilleborgs kjemikere på laboratoriet i Oslo. Det gjør at vi raskt får svar på spørsmål og utfordringer vi møter, understreker Høyforslett.

For Lilleborg er det helt grunnleggende å tilby riktig produkt til enhver situasjon, og konsulentene anbefaler alltid de mest skånsomme produktene, uten at dette går på akkord med hygiene og biosikkerhet.

OMS er også opptatt av at produktene de bruker ikke er for sterke, ikke skader utstyr og overflater om bord, og er trygge i bruk for de ansatte.

Lensitil Top er det mest brukte rengjøringsmiddelet om bord på båtene til OMS, og metodene de bruker er gjennomgått og justert i samarbeid med Lilleborgs fagfolk. Dette har gitt bedre hygiene om bord, i tillegg til enklere og raskere rengjøring som gir verdifull tidsbesparing. – Det er et fantastisk produkt som jeg gjerne slår et slag for, sier Høyforslett.

OMS skal nå være med og teste ut et avansert CIP-anlegg om bord på en av brønnbåtene, noe som ytterligere vil redusere både forbruk av rengjøringsmidler og tidsbruk om bord. Både OMS og Lilleborg har store forhåpninger til resultatene.