Renhold matindustri, Lilleborg, Orkla.

Webkurs for næringsmiddelbedrifter

Vårt webkurs i Listeriakontroll i oktober ble fullbooket og fikk veldig gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Vi setter derfor opp en ny runde med dette kurset for å slippe til alle som ikke fikk plass sist, samt nye interesserte.

I tillegg har vi nå satt dato for flere andre spennende og lærerike kurs for næringsmiddelbedrifter gjennom vinteren.

Hygienekurs for næringsmiddelbedrifter – grunnleggende nivå
Tidspunkt: 3. desember

Lilleborg legger i sine hygienekurs stor vekt på å skape en riktig holdning til hygiene. Alle deltagere skal ha en god forståelse av sin rolle, forstå nødvendigheten av bedriftens hygieniske regler, og forstå hvor viktig deres jobb er for å sikre leveransen av trygg mat.

Les mer om kurset og meld deg på her.

Listeriakontroll i næringsmiddelindustrien
Tidspunkt: 14. januar 

Kurset passer for alle som jobber med HACCP og for de som er ansvarlige for rutiner som skal redusere faren for vekst og krysskontaminering av matbårne mikroorganismer til ferdig vare.

Deltakerne skal få mer kunnskap om L. monocytogenes og hvilke utfordringer denne kan gi for matindustrien og hvordan matindustrien kan jobbe forebyggende for å redusere risikoen for at L. monocytogenes blir et problem for sin bedrift.

Les mer om kurset og meld deg på her.

Hygienisk design
Tidspunkt: 3. februar

Kurset passer for alle som jobber med HACCP og for de som er ansvarlige for rutiner som skal redusere smitte og vekst av matbårne mikroorganismer. Dette inkluderer kvalitetsledere, renholdspersonell og teknisk personell.

Deltakerne skal få mer kunnskap om hygienisk design og bedre forståelse for hvorfor dette er viktig. Vi ser på hvordan riktig eller feil hygienisk design kan påvirke produksjonen av trygg mat, renholdskostnader, utstyrets levetid og andre langsiktige bærekraftsmål.

Les mer om kurset og meld deg på her.