Tids- og miljøbesparende anlegg skal gi optimal hygiene og trygg mat hos SinkabergHansen

Når sjømatselskapet SinkabergHansen nå bygger sin nye laksefabrikk i Nærøysund, er hovedfokus på streng hygiene og trygg mat. Med riktig teknisk løsning kan dette oppnås samtidig som tids- og vannforbruk reduseres betydelig.

SinkabergHansen har besluttet å investere i et avansert vaskeanlegg bestående av CIP-anlegg (Cleaning in place – et system for rengjøring av lukkede rør), åpent renhold og automatisk renhold av bånd.

Vesentlig er at en manuell jobb nå blir automatisert. Det nye anlegget sikrer at vaskeprosessen gjennomføres med riktig mengde vaskemiddel, vann, temperatur og trykk.

– Med det nye CIP-anlegget får vi full kontroll på hver eneste kritisk faktor i vaskeprosessen, og dermed det endelige resultatet. I systemet ligger også muligheten for å ta ut rapporter som dokumenterer at definert hygienestandard oppnås ved hver vask, sier prosjektleder Eskil Laukvik i SinkabergHansen.

Redusert vann- og tidsforbruk
Det nye anlegget bidrar til vesentlige vann- og tidsbesparelser. Redusert forbruk oppnås fordi både skylle- og vaskevannet gjenbrukes opptil flere ganger. Ved optimal drift skal totalt forbruk av vann, vaskemidler og tid kunne reduseres med hele 25 prosent ifølge leverandøren av anlegget.

– Tiden vi sparer på rengjøring av utstyret, gir oss økt produksjonskapasitet og dermed mulighet for å øke volumene i anlegget, påpeker Laukvik.

Det er Orkla-selskapet Lilleborg som er leverandør av anlegget. Lilleborg er en ledende totalleverandør innen kjemi og tekniske løsninger for industrielt renhold. Lilleborg beskriver samarbeidet med SinkabergHansen som spennende.

– Det er alltid interessant med kunder som tenker langsiktig og har både bærekraft og effektivisering i tankene, sier Silje Ebbell Tøge, administrerende direktør Lilleborg.

Lokale tilpasninger
Ved installasjon av et avansert anlegg som dette, vil det kunne dukke opp utfordringer.

– For CIP-anlegget vi nå skal montere, vet vi at det kan være en stor utfordring med kommunens vannforsyning når systemet kjøres for fullt. Dette fordi det i den perioden kreves store mengder vann, samt riktig trykk og hastighet for å oppnå tilsiktet effekt. For å unngå problemer for den lokale vanntilførselen i kommunen, er SinkabergHansen i gang med å prosjektere og bygge et eget vannmagasin på området. Dette skal sikre nok mengder med vann uten å påvirke kommunens anlegg.

– Lilleborgs kompetanse i denne prosessen er av uvurderlig betydning og var også en av faktorene da vi valgte leverandør. Vi har gjennom både forprosjekt og detaljplanlegging satt pris på Lilleborgs evne til å høre på hva vi ønsker og se de mulighetene som finnes for å få dem realisert, sier Laukvik.

I tillegg har SinkabergHansen hatt med ISS i møter med Lilleborg slik at brukernes behov og ønsker også er blitt ivaretatt.

– Lilleborg er en fleksibel totalleverandør som kan skreddersy utstyr og løsninger. Det har betydd mye for oss og har vært avgjørende for at vi kan sikre den hygienestandard som kreves for å kunne produsere trygg mat, og samtidig oppnå betydelige besparelser i både tids- og vannforbruket. Testene Lilleborg har gjort på andre fabrikker, ser lovende ut. Nå ser vi fram til å sette anlegget i full drift i andre kvartal 2021, avslutter Eskil Laukvik.

Ola A.Lund og Eskild Laukvik ved siden av noe av utstyret Lilleborg har levert

 

Torfinn Myrvold (SinkabergHansen), Johnny Bragstad (ISS), Yousef Fadul (ISS), Eskil Laukvik (SinkabergHansen), Kjetil Lund (SinkabergHansen), Ole A. Lund (Lilleborg), Hugo Estenstad (Lilleborg) og Torbjørn Witsøe (ISS). 

 

Kort om SinkabergHansen
SinkabergHansen AS er en sjømatprodusent lokalisert i Trøndelag og Nordland. Selskapet har 250 ansatte ved sjø- og landanlegg.

Ved eksisterende fabrikk på Marøya ble det i 2018 slaktet 45.980 tonn fisk – og av dette ble 7.004 tonn filet videreforedlet. I september 2019 ble byggingen av den nye laksefabrikken igangsatt. I 2. kvartal 2021 skal anlegget være i full drift.

Kort om Lilleborg
Lilleborg utvikler og selger effektive og bærekraftige hygiene- og rengjøringssystemer til det profesjonelle markedet, deriblant industrielle aktører innen næringsmiddelindustrien. Selskapets hovedfokus er å skape verdi for sine kunder gjennom reduserte totalkostnader samtidig som et hygienisk, godt resultat sikres. Lilleborg er en del av Orklakonsernet, og selskapet sysselsetter 120 personer.

 

Inspeksjon av CIP-rommet i Laksefabrikken