For et renere hav

-Vi, som en del av fremtidens næringsliv, trenger et sunt og bærekraftig hav, sier Karoline Sommerstad, produktsjef i Lilleborg og representant i UN Global Compacts Norges havplattform.

Orkla er medlem i UN Global Compact, som er FNs initiativ for å finne forretningsmessige løsninger som hjelper firmaer å nå FNs klima- og bærekraftsmål. Flere Orklafirmaer inngår i ulike løsningsplattformer og nettverk. Lilleborg deltar, som en av cirka 50 aktører, i den nasjonale havplattformen.

Plast på avveie

– Hva innebærer det for Lilleborg å være med i den nasjonale havplattformen?
– Det har vært flere møter i havplattformen, hvor vi har funnet fokuspunkter, og stemt over hvilke utfordringer vi vil prioritere å jobbe med. I den fasen vi er nå er det fire til fem fokusområder, og Lilleborg er med i gruppe for havplast, eller plast på avveie, sier Karoline.
Hun forteller at et knippe medlemmer er med der, og at de jobber i arbeidsgrupper, som har vært fasilitert av PWC. Etter et arbeidsmøte i juni, er neste steg at deltakerne kommer opp med ideer til løsning, i dialog med forskningsmiljøer og samfunnet.
– Hva forventer du?
– Jeg forventer at vi får bedre oversikt over utfordringer, hvilken rolle vi spiller og hvordan vi kan gjøre det enklere for våre kunder. Det er flere av våre kunder og samarbeidspartnere som er med i plattformen, noe som kan styrke relasjoner og åpne for felles løsninger.
En ny workshop om plastavhending er planlagt i november. Karoline legger vekt på at det er viktig å finne løsninger, ikke bare problemer. UN Global Compact handler om forretningsmuligheter innen bærekraft, og målet er at det skal komme konkrete tiltak ut av arbeidet.

Gjenbruk og resirkulering

– Har du fått noen ide til hva som kan gjøres annerledes?
– Vi gjør allerede mye i form av å ta containere i retur. De blir samlet inn fra industrikunder, vasket, rekondisjonert og brukt på nytt ved tapping og levering av produkt.
Hun forklarer at de allerede har et samarbeid for innsamling av fat, og jobber for å kunne gjenbruke også disse i fremtiden. Det er spennende å se på flere muligheter, spesielt innen mindre emballasjestørrelser, der det er ønskelig å ta i bruk resirkulert plast i kannene. I dag er det utfordringer knyttet til spesielle krav for farlig gods, men mengden plast i 10-literskanner er redusert med 10 gram, og det benyttes utelukkende plast som kan resirkuleres etter bruk. Kunder kan levere tomme kanner gratis til avfallsmottak som er medlem i Materialretur, slik Lilleborg er.
– Vi vet at en del kunder ikke sorterer emballasjen, men leverer plastkanner i restavfall istedenfor å levere det inn. Eksempelvis kunne man tenke seg at regler for avfallshåndtering ble mer sentralstyrt, slik at det ikke er forskjell fra kommune til kommune. Det er også en utfordring med avstander og avfallslevering innen deler av næringsmiddelindustrien, avslutter hun.

Bærekraftsambassadør

Karoline Sommerstad er produktsjef for næringsmiddelindustri i Lilleborg, og er en av 12 bærekraftsambassadører. Ambassadørene har et særlig ansvar for både å drive bærekraftsarbeidet framover internt i Lilleborg, men også å være bindeledd til kunder i forbindelse med arbeidet som gjøres. Lilleborg har plukket ut 8 av de 17 bærekraftsmålene som spesielt relevante, og havplattformen og arbeidsgruppe for havplast er knyttet til bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 14: Liv under vann og 15: Liv på land.

Mer informasjon:

Les mer om UN global Compact Norge 
Les mer om havplattformen
Les mer Orklas FN-bærekraftsmål
Materialretur

Tekst og foto: Vivi Lindahl, 04.11.20