Økt produksjon av vaskemidler

Nå ser alle hvor viktige våre ansatte er for samfunnet, sier fabrikksjef.

Corona-krisen rammer Norge. På mange av Orklas fabrikker legges det nå ned ekstraordinær innsats for å levere produktene Norge trenger i tiden fremover.

Vaskemiddelfabrikken på Ski

– Vi merker at det er økt behov for vaskemiddelprodukter – særlig Klorin-produkter, sier Tove Strand, fabrikksjef ved Orklas vaskemiddelfabrikk i Ski.

Fabrikken har i flere uker hatt full fokus på å tilrettelegge for å levere de kritiske produktene så raskt som mulig. Tidlig i forløpet ble sikkerhetslagrene økt på alle kritiske varer.

– Vi prioriterer nå produkter vi ser folk trenger til rengjøring, som Zalo, Jif-spray og tøyvask.

Overfor profesjonelle kunder fokuserer Lilleborg på desinfiseringsprodukter og vaskemidler til sykehus, forteller Strand.

Fabrikken gjør alt de kan for å minimere risikoen for at ansatte blir corona-smittet. For over to uker siden startet de med å gi ansatte karantene etter reiser og stoppet alle besøk på fabrikken med umiddelbar virkning.

De har strenge rutiner for hygiene med vasking og desinfisering, og ansatte holder avstand til hverandre. I tillegg jobber så mange som mulig hjemmefra.

– Denne situasjonen krever veldig mye av dem som jobber i produksjonen. Det er de som virkelig må trå til og jobbe overtid for at vi skal kunne levere. Det gjør de helt strålende, sier Strand.

Hun forteller at de ansatte kommer med gode løsninger på de ulike utfordringene som oppstår.

– De strekker seg langt for å få det til å fungere. Nå blir det virkelig belyst hvor viktig funksjon ansatte på fabrikken har for samfunnet. Uten dem stopper det opp, sier Strand.

Tekst: Fillip-Andrè Baarøy