Mikrofiber og Covid-19

Bruk av mikrofibermopper og -kluter i forbindelse med Covid-19-utbruddet.

Gode rutiner for rengjøring og desinfeksjon av overflater er viktig for å hindre spredning av koronaviruset (SARS-CoV-2).

Viruset kan under visse forhold overleve på overflater i flere dager, som kan bidra til
smitteoverføring fra en person til en annen. Det er viktig at områder rengjøres regelmessig, for å forebygge smitte, særlig der hvor det er høy gjennomfart av mennesker. Under kan du laste ned vår brosjyre:

Spørsmål om produkter, kurs eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.