Koronavirus – gode og viktige tiltak for å redusere smitte

Det er vanskelig å forutse sykdom og smitteutbrudd, særlig når et stort antall mennesker samles i nærheten av hverandre. Det viktigste er å være forberedt.

Vi har et felles ansvar for et trygt arbeidsmiljø og trygge fasiliteter for alle, å redusere risiko skal ha høy prioritet. Utbrudd på arbeidsplassen kan få store konsekvenser både for virksomheten og menneskene som berøres.

Hvordan forhindre spredning av virus under et utbrudd?

Infeksjoner kan forhindres eller kontrolleres ved å redusere mulighetene for smitteoverføring. Ved å ta i bruk grunnleggende prinsipper i infeksjonskontroll så er vi på god vei.

Koronaviruset tilhører gruppen virus med membran, eller lukkede virus. Dette er heldigvis en virustype som lett lar seg ødelegge utenfor kroppen. Det smitter fra person til person via kontakt, dråper og tilsmussede overflater. Målrettet fokus og riktige metoder er viktigste verktøy i å holde smitten tilbake.

Fokuser først på de enkle tiltakene

God infeksjonskontroll begynner med å anta alle som potensielt smittebærere. Derfor er det viktig å ha kunnskap og gode rutiner på plass, spesielt når det gjelder håndhygiene og overflatehygiene. Papirlommetørklær og evt. albuekrok skal brukes for å skåne de rundt seg ved host, nys og rennende nese. Dette vil redusere smitte betraktelig.

Håndhygiene; enkelt og effektivt, men tilgjengelig nok?

God håndhygiene er det enkleste og mest kostnadseffektive tiltaket vi kan gjøre for å holde oss friske, fordi det er umulig å vite med sikkerhet om det vi berører er forurenset. Dette gjør håndhygiene til en av de viktigste infeksjonsforebyggende tiltakene vi kan gjøre.

                  

En gjennomsnittlig håndvask varer i 4 sekunder, mens den er anbefalt å vare i 40- 60 sekunder. Bevisstgjøring og forståelse er en viktig del for å sikre gode rutiner. Dessuten demonstrerer studier gjort i helsesektoren at tilgjengelighet er viktig. Enkel tilgang på håndvask eller hånddesinfeksjon er det beste tiltaket for å sikre at folk faktisk utfører håndhygiene ofte nok.

Med dette som bakgrunn er kunnskapdeling, tilgjengelighet og plassering av håndhygienepunktene i et bygg viktige å tenke igjennom.

Hånddesinfeksjon: Effektive midler mot koronasmitte er Soft Care Des E, Soft Care Des E Spray, Hand Disinfectant og SURE Instant Hand Sanitizer. Mer informasjon finner du her.

Overflatehygiene, viktig infeksjonsforebyggende tiltak.

I et normalt daglig renhold vil desinfeksjon kun være aktuelt på utsatte områder. I perioder med økt bekymring for smitte velger man likevel ofte å øke frekvensen av desinfeksjon. Dette vil først og fremst benyttes preventivt på utsatte og hyppig berørte flater med høy risiko for smitteoverføring. Ettersom håndhygiene ikke har langtidsbeskytende virkning vil ikke hendene lenger være «rene» så snart de har berørt en forurenset overflate. Derfor er det viktig å sikre tilstrekkelig overflatehygiene i tillegg til god håndhygiene.

Bruk desinfeksjon riktig:

Overflatedesinfeksjon: For koronasmitte anbefaler vi blant annet  Oxivir Excel, Suma Alcohol Spray, Suma Alcohol Wipes, Surface Disinfectant, Suma Bac D10. Mer informasjon finnes her. Desinfeksjon av medisinsk utstyr: Clinell Sporicidal

Øk frekvens og tilpass rutiner i perioder med spesielt høyt smittepress.

Ved smitteutbrudd eller i perioder med uvanlig bekymring for smitte skal fasiliteter ha evnen til å øke sin hygienepraksis, ved å inkorporere et høyere nivå av smitteforebygging.

Også fasiliteter utenfor helsetjenesten bør ta stilling til og innlemme tilpassede rutiner i renhold og hygiene i tider med økt bekymring som er tilpasset stedets funksjon og behov.

Ta aktivt standpunkt til handlingsmønstre med riktig kunnskap

Med god og nyttig kunnskap gir man utøvere større mulighet til å ta gode beslutninger. Tryggheten det gir gjør rutinene og oppgavene enklere å gjennomføre og forholde seg til. Påfyll og oppfriskning av kunnskap er således en viktig forsikring for å oppnå en god hygienisk standard. Forståelsen for hvorfor oppgaver skal utføres etter visse anbefalinger og rom for å gjennomføre dette, gir ofte et godt resultat.

Lilleborg kan hygiene

Målrettet fokus på kontinuerlig forbedring og metodiske tiltak vil bidra til å bryte smitteveiene, mellom mennesker og mellom mennesker og objekter. Lilleborg anbefaler god personlig hygiene sammen gode renholdsrutiner og tydelig ansvarsfordeling mellom ansatte. Sammen med våre kunder tilpasser vi løsninger og gir veiledning og kursing i hygienisk renhold og infeksjonskontroll.

Les mer om kurs og kompetanse her.

Ta kontakt med din Lilleborg representant eller vårt kundesenter så vil vi veilede deg i produkter, metoder og rutiner for et trygt arbeidsmiljø og trygge, hygieniske fasiliteter.