Kolbe på berg

Biocidforskriften – viktig regelverk for desinfeksjonsmidler

Biocidregelverket er et ledd i EUs nye kjemikaliestrategi mot 2030. Regelverket er viktig og vil bidra til en nødvendig opprydding i bransjen og sikre trygge produkter.

Lilleborg var tidlig ute med å forberede innføringen av forordningen og er kommet langt i arbeidet. Regelverket kom i 2012, men det er en tung og møysommelig prosess å få det implementert. Først skal alle kjemikalieleverandørene registrere det enkelte biocidaktive stoffet, før vaskemiddelleverandørene kan starte registreringen av sine produkter.

Det er først i løpet av de siste årene at de biocidaktive stoffene som er relevante for Lilleborgs desinfeksjonsmidler, er blitt registert, og derfor har selskapet intensivert arbeidet med dette. Etter godkjenning av de biocidaktive stoffene har vaskemiddelleverandørene to år på seg på å registrere sine produkter før de eventuelt må trekke dem fra markedet.

Margit Anette Bleg Hegna, R&D Director i Lilleborg, sier at arbeidet med å registrere alle desinfeksjonsmidlene i henhold til regelverket er en omfattende og svært ressurskrevende prosess som tar lang tid. Hun er likevel ikke i tvil om at direktivet er viktig for hele bransjen og ønsker det velkommen.

– Med det nye regelverket sikrer vi ordnede former, transparens og bedre regulering av alle desinfeksjonsmidler, noe som igjen gir tryggere produkter, sier hun.

Hun legger til at det er viktig at brukere av desinfeksjonsmidler nå er bevisste og etterspør dokumentasjon på at de aktuelle produktene faktisk er – eller vil bli – registrert i henhold til dette regelverket.

Tema på kjemikaliedagene

Biocidregelverket var tema under Kjemikaliedagene 22.-23. januar i år. Hegna var invitert til å fortelle om Lilleborgs metoder og erfaringer i arbeidet med dette regelverket. Interessen for innlegget hennes var stort. I år deltok også Klima- og miljøminister Ola Elvestuen under Kjemikaliedagene og snakket om regjeringens syn på de viktigste helse og miljøutfordringene ved kjemikalier, nasjonalt og globalt.

Tekst/bilde: Anne Gjemdal