Listeriakontroll – sammen finner vi de riktige løsningene for deg

En global utfordring
Listeria i næringsmiddelindustrien er en global utfordring på grunn av den risikoen den kan ha for vår helse. Et utbrudd av Listeria kan ha store konsekvenser for deg som bedrift, men også for konsumentene.

Listeria er en bakterie som finnes nesten overalt i jord, slam og vegetasjon, i elver og tjern og i tarmen hos mange dyrearter. Det spesielle med Listeria er at den kan formere seg i kjøleskapstemperatur og helt ned til 0 grader, den er salttolerant og vokser godt i vakuumpakket og modifisert atmosfære.

Har du som bedrift gjennomført de nødvendige tiltakene for å redusere men også ha kontroll på tilførsel og vekst av Listeria i ditt produksjonsmiljø?

Gjennomfør riktige tiltak 
Ved et eventuelt mikrobielt utbrudd er det viktig å få gjennomført en god kartlegging slik at de riktige tiltakene gjøres. Ved manglende forståelse for dette så kan det gjennomføres tiltak som er unødvendige, kostbare og lite bærekraftig for bedriften. Den beste investeringen bedriften gjør i sitt arbeid for å sikre trygg mat er det forebyggende:

  • Forhindre daglig inntreden av Listeria inn til fabrikken og spesielt i områder med høye krav til hygiene
  • Å sikre at design på utstyr, tak og vegger ikke tillater grobunn og vekst
  • Å begrense krysskontaminering inne i fabrikken
  • Utforme et effektivt og bærekraftig rengjørings- og desinfiseringsprogram som er basert på en risikoanalyse, for å drepe eller fjerne eventuelle uønskede patogener
  • Opprette et prøvetakingsprogram som overvåker og verifiserer prosedyrer slik at tiltak kan igangsettes snarest

Sammen finner vi de beste løsningene for deg
Lilleborg har igjennom mange års erfaring med konsulentoppdrag for store og små næringsmiddelbedrifter opparbeidet seg en bred og god kompetanse innen tilrettelegging av god mathygiene, forebygging av mikrobiell vekst, samt tiltak ved utbrudd av patogene bakterier til våre kunder. Vår ambisjon er å utvikle effektive og bærekraftige hygiene- og rengjøringssystemer til det profesjonelle markedet.

Lilleborg og våre konsulenter er der for dere som kunde og er behjelpelig med å finne de beste løsningene som er med på å skape produksjon av trygg mat til våre konsumenter under en bærekraftig paraply.

Ta gjerne kontakt med Siv Elin (siv.elin.ulfsnes@lilleborg.no) for videre informasjon og veiledning.

Ønsker du å lære mer om listeria? Meld deg på kurset Listeria – kan vi lære av hverandre?