Orkla Home & Personal Care Norge (Lilleborg AS) gjenstand for undersøkelser fra Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har i dag, 12. november 2019, innledet undersøkelse hos Orkla Home & Personal Care Norge.

Det ble meldt fra Orkla ASA i går at det ble gjennomført et uanmeldt besøk av konkurransetilsynet hos Lilleborg.

Det er viktig for oss å presisere at dette er relatert til Orkla Home & Personal Care Norge, altså vårt søsterselskap innen dagligvare. Det gjelder altså ikke Lilleborg (tidligere Lilleborg Profesjonell), og vi venter heller ikke å bli en del av konkurransetilsynets undersøkelser.

Se Orklas pressemelding under. Her kommer det noe tydeligere frem at det er forholdet til dagligvarehandelen og Orkla Home & Personal Care Norge som leverandør som er gjenstand for granskning:

Konkurransetilsynet har i dag, 12. november 2019, basert på kjennelse av Bergen tingrett datert 6. november 2019, innledet undersøkelser hos Orkla Home & Personal Care Norge (Lilleborg AS), et heleid datterselskap av Orkla ASA. Ifølge konkurransemyndighetene er det mistanke om overtredelse av konkurranseloven relatert til innkjøpsbetingelsene mellom leverandører og dagligvarekjedene i det norske markedet. OHPC bistår Konkurransetilsynet med å legge til rette for en effektiv gjennomføring av undersøkelsen.

Henvendelser som gjelder denne saken rettes til:

Håkon Mageli
konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Mobil +47 928 45 828

Foto: Anne Valeur