Renhold matindustri, Lilleborg, Orkla.

Hvordan redusere kostnader i din renholdsavdeling?

Quick scan identifiserer mulige TCO prosjekter

Lilleborg har en egen avdeling med spesialister innen renhold som arbeider med identifisering av kortsiktige og langsiktige kostnadsbesparende tiltak. Ved å gjennomføre en Quick scan av din bedrifts renhold identifiser vi relevante muligheter for TCO- (Total Cost  of Operation) prosjekter.

TCO prosjekter fokuserer på reduksjon innen bruk av tid på renholdet, varmt og kaldt vann, samt redusert avløp og energi. Dette vil føre til økt oppetid for fabrikken, bedre helse for de som utfører rengjøringen, samt at et redusert forbruk av vann og energi vil hjelpe bedriften i å oppnå økt bærekraft og grønt fotavtrykk.

I prosjektgjennomgangen skal alltid trygg mat prinsippet være bærende. Hygienen skal alltid være minst like god eller bedre når TCO prosjektet er gjennomført.

Ved å identifisere, skape engasjement og sette «krav» til hverandre under TCO prosjektene er mulighetene store.

Eksempel på dokumentasjon og resultat av TCO prosjekt hos en av våre kunder:
Tabellen viser oppnådde reduksjoner innen timeverk, vann, avløp og energi.

Kontakt vår rådgiver for en innledende TCO prat: Siv Elin Ulfsnes:

Mob.: +47 400 11 462
E-mail:
siv.elin.ulfsnes@lilleborg.no