Gullmedalje i bærekraft til Lilleborg

Lilleborgs bærekraftsarbeid kvalifiserer til gullmedalje. Det er konklusjonen etter at EcoVadis nå har revidert selskapet.

EcoVadis er en av verdens ledende aktører innen bærekraftsrevisjon av virksomheter.
Utgangspunktet for revisjonen var et initiativ fra Tine, som i vår oppfordret alle sine leverandører til å la seg bærekraftsrevidere.

– Det var en utfordring vi ikke nølte med å ta. Vi liker at våre kunder tar bærekraft på alvor og stiller krav, akkurat som vi gjør, sier Margit Anette Bleg Hegna, R&D Direktør i Lilleborg.

Omfattende revisjon

Den omfattende revisjonen er basert på internasjonale standarder, deriblant The Ten Principles of the UN Global Compact, ILO-konvensjonen, The Global Reporting Initiative (GRI), ISO26000 og the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
Revisjonen dekker fire hovedtemaer; Miljø, Arbeids- og menneskerettigheter, Etikk og Bærekraftig innkjøp. Disse er igjen delt inn i 21 kriterier og en rekke underpunkter, og det stilles høye krav til dokumentasjon. Lilleborg brukte i vår mye ressurser på å beskrive og dokumentere hvordan selskapet jobber med disse temaene i hele verdikjeden. Det var en tidkrevende, men også nyttig og inspirerende prosess.

Engasjement og innsats gir resultater

Annemarie Barker, Customer Service & Supply Manager og en av Lilleborgs 11 dedikerte bærekraftsambassadører, var sentral under revisjonen sammen med Margit. Hun kan underskrive på at det var mye jobb, som krevde store menger dokumentasjon; rapporter, strategier, sertifiseringer, ledelsessystemer og prosedyrer.

– I Lilleborg har vi et bredt og sterkt engasjement innen bærekraft, og vi ser at innsatsen vår gir resultater på mange områder. Vi har høye ambisjoner og store planer. En gullmedalje bekrefter at vi er på rett vei og er en inspirasjon i vårt videre arbeid, sier Margit.

Skrevet av Anne Gjemdal, 19.05.2019